Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Перелік документів для вступу до магістратури

Документи для вступу на ОКР «МАГІСТР»

Для вступу на навчання за ОКР «магістр» особи, що здобули ОКР «бакалавр» відповідного напряму підготовки або ОКР «спеціаліст» відповідної спеціальності, особисто подають до приймальної комісії такі документи:
  1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);
2. Диплом бакалавра (або спеціаліста) відповідного напряму підготовки (спеціальності) і додаток до нього;
3.Медична довідка за формою 086-о;
4. Шість однакових кольорових фотокарток (без головного убору, на однорідному світлому фоні)
    розміром 3 × 4 см;
5. Документ, що посвідчує особу та громадянство та копії тих його сторінок, де вказанопрізвище, ім’я та
    по-батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ;

6. Копія документу, який підтверджує право на позаконкурсне зарахування (для осіб, які мають таке право);
7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
8. Військовий квиток або посвідчення про приписку;
9. . Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).
10. Копії документів, що підтверджують досягнення вступника у сфері творчої діяльності професійного спрямування протягом попереднього навчання у вищому навчальному закладі або в термін після його закінчення, відповідно до напряму його підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста (за наявністю).

Інформаційні матеріали  щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів.

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
Вступ проводиться за конкурсом після успішного складання вступних випробувань
з фаху а також з іноземної мови.