Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Для випускників шкіл, ліцеїв, гімназій

 особисто пред’являють та подають до приймальної комісії такі документи:

1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);

2. Атестат про повну загальну середню освіту і додаток до нього;

3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання виданий у 2016 або у  2017 році. (особи, які мають право не подавати для вступу сертифікати ЗНО, а складати випробування в університеті);

4. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ВНЗ);

5. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;

6. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);

7. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);

8. Копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за квотами-1, квотами-2 (для осіб, які мають таке право);

9. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

10. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку);

11. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.


Для випускників коледжів та технікумів

особисто пред’являють та подають до приймальної комісії такі документи:

1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті);

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), і додаток до нього;

3. Медична довідка за формою 086-о (обов'язкова ! Ми - харчовий ВНЗ);

4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;

5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);

6. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);

7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

8. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для юнаків, які досягли 17-річного віку);

9. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред’явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

До Приймальної комісії вступник подає документи особисто.

Зарахування на навчання на бакалавра за спорідненою спеціальністю проводиться за конкурсом після успішного складання вступного випробування з фаху.

Зарахування на навчання на бакалавра за невідповідною спеціальністю проводиться за конкурсом після успішного складання додаткового вступного випробування, а також вступного випробування з фаху.