Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Співпраця


 

Кафедра експертизи харчових продуктів співпрацює з:

 

з представниками органу сертифікації Міжгалузевого центру якості «ПРИРОСТ», члену DQS-Group. Провідний аудитор цієї організації Березова Світлана є постійним учасником конференцій та семінарів кафедри та проводить лекції з управління якістю та безпечністю харчової продукції для студентів факультету.
 

з компанією Chr. Hansen Україна, яка проводить семінари для викладачів та студентів кафедри, знайомлячи їх із новітніми розробками компанії, а також надає кафедрі сучасні тест-системи визначення антибіотиків у молоці для їх використання в навчальному процесі.

з представником Госпрозрахункової  центральної контрольно-виробничої лабораторії Укоопспілки Чеплік Валентиною Мойсеївно, із залученням студентів та співробітників кафедри до проведення дегустаційного оцінювання зразків харчових продуктів  та визначенням їх якості.

з  компанією ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА», представники якої беруть участь у сертифікатних програмах кафедри, гостьових лекціях, конференціях, тематичних зустрічах та засіданнях робочих груп щодо удосконалення освітнього процесу на кафедрі. 
з  компанією ДП "Укрметртестстандарт" під час проведення підвищення кваліфікації викладачів, гостьових лекцій, щорічних сертифікатних програм кафедри, конференціях, тематичних зустрічах зі студентами. 
 

 

з Інститутом ядерних досліджень НАН України, представники якого беруть участь у наукових семінарах, гостьових лекціях, конференціях, тематичних зустрічах присвячених науковим дослідженням структури та консистенції, визначення показників безпеки харчової продукції.