Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Гуменюк Г.Д. Професор, доктор сільськогосподарських наук Гуменюк Галина Денисівна
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

     Освіта

      Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут

     Вчений ступінь та звання

      З 1996 року є доктором сільськогосподарських наук зі спеціальності «Годівля тварин і технологія кормів», а у 2006 році присвоєно вчене звання «професор кафедри стандартизації та сертифікації». 

     Досвід роботи

     Навчалась в аспірантурі (1966-1969 рр.) Української сільськогосподарської академії. У 1969 році захистила кандидатську дисертацію.
     В Українському філіалі Всесоюзного НДІ комбікормової промисловості (з 1992 року -  Київський інститут хлібопродуктів) працювала з 1970 р. до 2001 р. завідувачем лабораторії. Займалась оцінкою якості сировини і готової продукції. Працювала над удосконаленням системи контролю якості сировини і комбікормів, розробила ряд прискорених і експерс-методів, які покладено в основу державних стандартів. Під її керівництвом розроблено способи переробки відходів різних виробництв харчової промисловості і отримано 6 нових видів високобілкових кормів.
      З 1992 року займалась стандартизацією продукції борошно-круп’яного та комбікормового виробництва,зернових культур, методів контролю якості та безпечності, які гармонізовані з міжнародними та європейськими, а також стандартизацією термінології цих виробництв.
      Під керівництвом Г.Д.Гуменюк розроблено та прийнято до впровадження 75 національних та міждержавних стандартів.
      З 2001 року викладала в Національному університеті біоресурсів та природокористування України та очолювала кафедру стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції (2001-2008рр. та 2011-2015рр). В проміжок з 2008 по 2011 роки працювала професором цієї  кафедри. 
      Навчально-освітні програми зі стандартизації, створені кафедрою під керівництвом Гуменюк Г.Д., у 2009 році визнані Міжнародною організацією стандартизації (ISO) та увійшли до п’ятірки кращих програм вищих навчальних закладів світу.
      Була членом спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в ОНАХТ, НУХТ, НУБІП України, ДП УкрНДНЦ проблем стандартизації, сертифікації та якості, а також членом редколегії «Науково-технічний вісник» цього ж інституту та електронного журналу «Наукові доповіді НУБІП України».

     Нагороди та відзнаки      

     У 1985 році Гуменюк Г.Д. стала Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.
     Нагороджена:
  • почесною грамотою Міністерства хлібопродуктів України,
  • нагрудним знаком Держстандарту України  «За заслуги в стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації» (1998 р.)
     Занесена до Книги «Жінки – вчені Києва» (2003 р.) та до Енциклопедії Сучасної України (2006 р.).

     Науковий на навчально-методичний доробок

     За результатами виконаних науково-дослідних робіт опублікувала особисто та у співавторстві 390 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 10 книг, 4 монографії, 5 брошур, 75 стандартів, 10 авторських свідоцтв на винаходи, 152 наукові статті тощо.
     Самостійно розробила навчальні програми з 7 дисциплін, самостійно та у співавторстві – 34 методичні вказівки, щодо вивчення дисциплін кафедри, проходження виробничої практики, підготовки, написання і оформлення магістерських робіт. Під її керівництвом підготовлено понад 100 магістерських робіт.

Вислів Едварда Демінга: «Дорога до якості нескінченна», -  життєве кредо Г.Д.Гуменюк.

     Контакти:
     ауд. Ж-615, тел. (044) 287-96-31