Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Доц.     Шульга О.С. кандидат технічних наук Шульга Оксана Сергіївна Докторант
Здобувач наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.18.16 «Технологія харчових продуктів»
Тема дисертаційного дослідження «Наукове обґрунтування та розроблення технологій оздоровчих кондитерських виробів з використанням плодово-ягідних порошків» (науковий консультант д.т.н. професор Притульська Н.В.).

Ознайомитись з науковим доробком