Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями згідно з держбюджетними темами

1. «Проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів з використанням сенсорних аналізаторів».
Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0113U001430., термін виконання 2013 – 2018 рр.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Арсеньєва Л.Ю., виконавці – доценти кафедри к.т.н. Науменко К.А., к.т.н. Петруша О.О., аспіранти Калініченко А.О., Мельниченко В.М.

2. «Формування і контроль якості і безпечності інноваційних харчових продуктів».
Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0113U001429, термін виконання 2013 – 2018 рр.
Науковий керівник – завідувач кафедри, к.т.н., доц. Усатюк С.І., виконавці – проф., д.т.н. Арсеньєва Л.Ю., доценти: к.т.н. Сидор В.М., к.т.н. Попова Н.В., к.т.н. Шаповалова Н.П., к.т.н. Аннєнкова Н.Б., к.х.н. Іванова В.Д., к.т.н. Кійко В.В., к.т.н. Вашека О.М., асистенти: к.т.н. Карпутіна Д.Д., Адаменко О.В., Луговська О.А., Золотоверх К.В., аспіранти: Янчик М.В., Савчук Ю.Ю.

3. «Формування і оцінка якості ювелірних виробів зі сплавів на основі золота».
Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0113U001428, термін виконання 2016 – 2020 рр.
Науковий керівник та виконавець д.т.н., проф. Артюх Т.М.

4. «Формування бар'єрних властивостей і споживна оцінка полімерних пакувальних матеріалів для харчових продуктів».
Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0114U003516, термін виконання 2014 – 2017рр.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Арсеньєва Л.Ю. , виконавці: доц. Шульга О.С., асист. Чорна А.І.

5. «Теоретико-методологічні основи та праксеологічні засади оцінювання товарів».
Термін виконання 2016 – 2020 рр.
Науковий керівник – д.т.н., проф. Артюх Т.М., виконавці: д.т.н., проф. Артюх Т.М., доценти к.т.н. Анненкова Н.Б., к.т.н. Шаповалова Н.П., к.т.н. Кійко В.В.