Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

 

Проф. Арсеньєва Лариса Юріївна
Оцінка якості та безпеки харчових продуктів за допомогою «електронного носу»
Виявлення фальсифікації та перших ознак псування олій, м’ясних продуктів, мікробіологічних хвороб хлібобулочних виробів (пліснявіння, «картопляна хвороба» тощо).

Проф. Артюх Тетяна Миколаївна
Формування споживчих властивостей ювелірних виробів зі сплавів на основі золота
Діагностика сплавів на основі золота 585°. Формування заданих властивостей на різних технологічних етапах виробництва

Доц. Іванова Вікторія Джанівна
Пошук рослинних джерел антиоксидантів; виділення, ідентифікація біологічно активних компонентів рослин

Доц. Попова Наталія Вікторівна
Формування та контроль якості і безпечності чаю, кави і напоїв на їх основі

Доц. Сидор Василь Михайлович
Удосконалення системи контролю якості та безпечності продовольчої сировини і готової продукції підприємств бродильної галузі на основі принципів НАССР

Доц. Усатюк Світлана Іванівна
Розроблення наукових основ вилучення ліпідів і білків з олійної сировини та методів оцінки їх якості
 Дослідження впливу  параметрів НВЧ-оброблення олійної сировини на вихід олії, її жирнокислотний склад та вміст біологічно активних речовин. Дослідження терміну придатності рослинних олій у залежності від параметрів НВЧ–оброблення та розроблення способів подовження їхнього терміну придатності. Розроблення методів ідентифікації та виявлення фальсифікації рослинних олій

Доц. Шульга Оксана Сергіївна
Наукове обґрунтування розроблення сучасних пакувальних матеріалів і тари та оцінка їх якості

 

Доц. Вашека Оксана Миколаївна
Сучасні методи оцінки якості та виявлення фальсифікації молочних продуктів
Мікроструктурний та рентгеноструктурний аналіз, ДСК-калорииметрія, ІК-спектроскопія традиційних і інноваційних видів молочних продуктів

Доц. Науменко Ксенія Андріївна
Способи виявлення фальсифікації ароматичних речовин у харчових продуктах з використанням методу газової хроматографії
Дослідження складу ароматичних речовин у харчових продуктах. Встановлення походження аромату у харчових продуктах (природний або синтетичний). Розроблення методик визначення якісного та кількісного складу ароматичних речовин з використанням газового хроматографу

Доц. Петруша Оксана Олександрівна
Сучасні методи оцінки якості та виявлення фальсифікації продукції цукрового і крохмале-патокового виробництва

Доц. Шаповалова Наталія Петрівна
Формування споживчих властивостей хлібобулочних виробів функціонального призначення
Вплив нетрадиційної сировини на споживчі властивості хлібобулочних виробів

Ст. викл. Мельник Оксана Петрівна
Розроблення експрес-методів виявлення фальсифікації, визначення якості та безпеки сировини та готових харчових продуктів
Використання сучасних інструментальних методів (диференційної скануючої калориметрії, інверсійної хронопотенціометрії, ядерного магнітного резонансу, інфрачервоної спектроскопії, “електронного носа” та ін.) для дослідження фізико-хімічних властивостей сировини та готових харчових продуктів