Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Дисципліни


 

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, які викладаються для ОКР «бакалавр»:
– Стандартизація, метрологія та сертифікація;
– Основи сенсорного аналізу харчових виробництв;
– Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі;
– Сенсорний аналіз;
– Методологія та організація наукових досліджень;
– Товарознавство;
– Товарознавство харчових продуктів;
– Товарознавство (непродовольчі товари);
– Теоретичні основи товарознавства;
– Товарознавство товарів (харчові продукти);
– Товарознавчі складові ринкознавства;
– Технічне регулювання (оцінювання відповідності);
– Товарознавство (послуги);
– Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів;
– Контроль якості та безпечності продукції галузі;
– Основи сенсорного аналізу продуктів галузі;
– Сертифікація продукції, систем якості та персоналу;
– Моніторинг та логістика виробничих процесів галузі;
– Товарознавство у ресторанному господарстві;
– Кон’юктура товарного ринку;
– Основи товарознавства продовольчих товарів та косметичних засобів;
– Якість і безпечність харчових продуктів;
– Товарознавство (Пакувальні матеріали та тара);
– Захист прав споживачів;
– Естетика товарів і дизайн;
– Основи митної справи;
– Методи контролю якості продукції в галузі.

Дисципліни, які викладаються для ОКР «спеціаліст»:
– Експертиза харчових продуктів;
– Безпека спеціальних харчових продуктів на основі принципів НАССР.

Дисципліни, які викладаються для ОКР «магістр»:
– Експертиза харчових продуктів;
– Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації;
– Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів;
– Санітарно-гігієнічний контроль виробництва;
– Системи забезпечення якості та безпеки харчової продукції;
– Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин;
– Експертиза товарів;
– Управління якістю;
– Міжнародне технічне регулювання;
– Безпека спеціальних харчових продуктів на основі принципів НАССР;
– Сертифікація продукції, виробництв та системи забезпечення якості.


Програми для проходження практики та виконання дипломних проектів і робіт:
 
– Програма виробничої практики студентів ІVкурсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» («Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»), Для студ. ден. форми навчання;
– Програма переддипломної практики студентів ІVкурсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», Для студ. ден. форми навчання ;
– Програма технологічної практики студентів спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», Для студ. ден. форми навчання;
– Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційного дипломного проекту (роботи) для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» .