Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Дисципліни


 

ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліни, які викладаються для ОC «бакалавр»:
– Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти
– Технологічна експертиза виробництва харчової продукції, в тому числі курсова робота
– Контроль якості та безпечності харчових продуктів
– Моніторинг виробничих процесів
– Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів, в тому числі курсові роботи (Модуль 1. Законодавство у харчовій промисловості; Модуль 2. Системи управління безпечністю, в тому числі курсова робота; Модуль 3. Системи управління якістю, в тому числі курсова робота)
– Безпека харчової продукції, в тому числі курсова робота
– Інструментальні методи аналізу Модуль 2. Експрес методи аналізу)
– Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів (Модуль 1. Методи оцінки ризиків. Модуль 2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв.)
– Належні практики виробництва
– Безпека пакування та зберігання харчових продуктів
– Практика ЄС в системах управління виробництва харчової продукції
– Санітарія і гігієна харчових виробництв
– Харчові алергени
– Основи товарознавства харчової продукції
– Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації харчової продукції
– Стандартизація та оцінювання відповідності
– Метрологічне забезпечення харчових виробництв
– Основи наукових досліджень
– Технологічні розрахунки галузі
– Проектування харчових виробництв
– Митна та судово-товарознавча експертиза
– Технологічний семінар
– Визначення терміну придатності харчової продукції
– Основи товарознавства харчової продукції
– Контроль якості та безпечності харчових продуктів. Модуль 3. Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації
– Управління якістю, безпека харчових та косметичних продуктів.
– Вступ до харчових технологій: практичні і теоретичні аспекти. Модуль 4
– Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 2. Основи НАССР
– Сенсорний аналіз
– Товарознавство харчових продуктів
– Загальні технології харчових виробництв
– Товарознавство


Дисципліни, які викладаються для ОC «магістр»:
– Опимізація та статистичні методи аналізу в харчових технологіях
– Модуль 1. Оптимізація технологічних процесів виробництва харчової продукції
– Науково-дослідницький практикум
– Системи менеджменту безпечності харчових продуктів, у т.ч. курсова робота
– Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів
– Аудит систем управління безпечністю, у т.ч.  курсова робота
– Виробництво та сертифікації нішевих харчових продуктів
– Міжнародне технічне регулювання
– Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
– Управлінські рішення та документування
– Концепції керування ризиками у виробництві харчових продуктів
– Харчова токсикологія
– Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів
– Ідентифікація та методи виявлення фальсифікації харчових продуктів
– Експертиза харчових та косметичних продуктів
– Управління якістю, безпека харчових та косметичних продуктів
– Lean-виробництво харчової продукції
– Основи методології Lean Six Sigma
– Системи менеджменту якості харчової продукції
– Управління досягненням результатів
– Управління постачальниками
– Методи оцінки відповідності вимогам клієнтів


Дисципліни, які викладаються для ОНC «доктор філософії»:
– Мікробіологічне забруднення та токсикологія харчових продуктів
– Тепломасообмінні процеси


Програми для проходження практики та виконання кваліфікаційних робіт:

– Програма виробничої практики здобувачів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навчання [Електронний ресурс] / укладачі : С. І. Усатюк, О. О. Петруша, Л. Л. Харченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022 – 25 с.

Програма переддипломної практики здобувачів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньопрофесійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / укладачі : С. І. Усатюк, О. О. Петруша, Л. Л. Харченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022 – 26 с.;

– Програма професійної практики здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навчання [Електронний ресурс] [Текст] / уклад. : Л. Ю. Арсеньева, С. І. Усатюк, О. О. Петруша ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2021. — 19 с.;

– Програма переддипломної практики здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] [Текст] / уклад. : Л. Ю. Арсеньева, С. І. Усатюк ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2021. — 22 с.;

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи [Електронний ресурс] [Текст] : для здобуття освіт. ступ. "Бакалавр" за освіт.-проф. програмою "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" спец. 181 "Харчові технології" ден. та заоч. форми навч. / уклад. : С. І. Усатюк, Л. Ю. Арсеньєва В. М. Сидор, О. О. Петруша, О. М. Вашека, К. В. Золотоверх ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2018. — 38 с.

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи [Електронний ресурс] [Текст] : для здобуття освіт. ступ. "Магістр" за освіт.-проф. програмою "Якість, стандартизація та сертифікація" спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ден. та заоч. форми навч. / уклад. : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, О. О. Петруша, О. М. Вашека ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2018. — 24 с.

Методичні рекомендації до виконання випускової кваліфікаційної роботи [Електронний ресурс] [Текст] : на здобуття освіт. ступ. "Магістр" спец. 181 "Харчові технології" освіт.-проф. програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" ден. та заоч. форм навч. / уклад. : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, В. М. Сидор, О. О. Петруша, О. М. Вашека ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ : НУХТ, 2021. — 32 с.