Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Заочне навчання

Теми магістерських робіт студентів 2-го курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, які навчаються за освітнім ступенем (ОС) «магістр» зі спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» заочної форми навчання з

Керівник – д.т.н., професор Арсеньєва Л.Ю.
1.  Дикуша Анна Володимирівна “Розроблення рекомендацій щодо впровадження системи НАССР у виробництво йогуртів з наповнювачами”.
2.  Шпірко Інна Миколаївна
 
"Розроблення плану НАССР для виробництва хліба "Український"
Керівник – д.с-г.н., професор Гуменюк Г.Д.
3.  Новобранець Інна Олександрівна “Розроблення елементів системи управління якістю при виробництві БАД на ТОВ “Фармацевтичний завод “Біофарма””.”
Керівник – к.т.н., доц. Науменко К.А.
4.  Дем’яненко Єгор Павлович “Розроблення рекомендацій по впровадженню НАССР у технології виноградного соку”
Керівник – к.т.н., доц. Петруша О.О.
5.  Рибальченко Ганна Юріївна “Розроблення плану НАССР та елементів менеджменту якості для виробництва сиру кисломолочного”
Керівник – к.т.н., доц. Попова Н.В.
6.  Іщенко Марія Олегівна “Розроблення рекомендацій щодо впровадження системи НАССР у виробництво соковмісного напоюна основі яблучного соку”