Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Теми дипломних проектів та робіт бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» (професійне спрямування «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» із спеціалізацією «Експертиза, якість, сертифікація харчових продуктів та виробництв»)

ЗАВДАННЯ