Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

     Кафедра експертизи харчових продуктів - випускова кафедра в Україні, яка із 2013 року розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю 181 "Харчові технології" спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», з 2017 року - магістрів за цією ж спеціальністю. Кафедра також здійснює підготовку фахівців за магістерською програмою «Якість, стандартизація та сертифікація».
     Підготовку фахівців за спеціалізацією «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» зосереджено на питаннях визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, характеристиці та виборі обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції, підтвердження відповідності продукту вимогам нормативної документації або виявлення помилок у технологічному процесі, що зумовлюють невідповідність продукції, виявлення порушень обліку сировини та матеріалів через впровадження на підприємстві нового технологічного обладнання, використання нових видів сировини, виявлення відхилень параметрів технологічного процесу, що впливають на якість та безпеку продукції, розмір технологічних затрат і втрат, вихід кінцевого продукту, виявлення можливої необлікованої чи фальсифікованої продукції тощо. 

     Технологічна експертиза необхідна для визначення можливостей і використання на практиці найбільш ефективних та економічних технологій для виробництва якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції. Випускники цієї спеціальності сприятимуть поліпшенню якості та безпеки вітчизняної харчової продукції, збільшенню її конкурентоспроможності на світовому ринку, гармонізації українських норм у сфері харчової безпеки з кращим міжнародним досвідом у харчовій галузі та розширенню експортних ринків України.
     Зважаючи на потреби сьогодення, кафедра у 2011 році розпочала набір бакалаврів та спеціалістів усіх спеціальностей на магістерську програму за спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація». Відкриття цієї спеціальності в університеті співпадає із загальними тенденціями інтенсифікації європейської інтеграції, захисту прав споживачів, підвищення якості продукції та іміджу вітчизняних виробників.
     Випускники цієї спеціальності здатні розв’язувати проблеми підвищення якості харчової продукції, здійснювати стандартизацію нових видів сировини і готової харчової продукції, забезпечувати розвиток систем управління якістю та безпекою на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO, впроваджувати на харчових підприємствах системи менеджменту якості та безпеки виробництва харчових продуктів за вимогами стандартів серії ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 22000, здійснювати сертифікацію продукції, технологічних процесів та обладнання, атестацію технічних можливостей підприємств, систем управління якістю та безпекою харчових продуктів на виробництві, проводити внутрішній аудит та інспекцію як продукції, так і систем управління, акредитацію органів із сертифікації.