Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Підсумки роботи секції «Товарознавство і експертиза» в рамках Міжнародної наукової конференції «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості», присвяченої 130-ти річчю НУХТ

     14 жовтня 2014 р. на кафедрі експертизи харчових продуктів відбулась робота секції «Товарознавство і експертиза» в рамках Міжнародної наукової конференції «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості», присвяченої 130-ти річчю НУХТ.
    Секцію було відкрито привітальним словом головуючого - деканом факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи д.т.н., професором Арсеньєвою Л.Ю.
    На секції «Товарознавство і експертиза» було зареєстровано 57 учасників та представлено 12 доповідей. Серед учасників секції були викладачі кафедри ЕХП, аспіранти й студенти. Гостями секції були начальник департаменту товарознавчої експертизи промислових товарів Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міністерства фіскальної політики Титаренко С. О. та представники Київського національного торговельно-економічного університету і Львівської комерційної академії.
    Особлива увага доповідачами приділялась питанням товарознавчої експертизи, якості та безпечності продуктів харчування, новітнім технологіям в харчовій промисловості, інноваційним напрямам у використанні нетрадиційної сировини, перспективним методам дослідження споживчих властивостей харчових продуктів.
    Програма секції «Товарознавство і експертиза» відрізнялась широтою і змістовною різноманітністю, а також високою актуальністю представлених доповідей. Робота секцій проходила насичено і динамічно, відчувався непідробний інтерес до розробок учасників.
    По закінченню роботи секцій головуючим були підведені підсумки та визначені актуальні напрями подальших досліджень.
    Робота секції «Товарознавство і експертиза» в рамках Міжнародної наукової конференції «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості» (з нагоди 130-ти річчя НУХТ) пройшла на високому науково-методичному, змістовному і організаційному рівні, за що учасники виразили глибоку подяку організаторам.