Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Днями на кафедрі експертизи харчових продуктів відбувся науковий семінар «Хемометричні та статистичні методи в експертизі харчових продуктів» (доповідач – к.х.н., доцент Ярослава Пушкарьова).

Під час семінару були висвітлені та обговорені наступні питання: місце хемометрії в аналітичній хімії; структура алгоритмів штучних нейронних мереж та їх можливості у розв’язанні задач ідентифікації та кластеризації у якісному хімічному аналізі. Представлені результати свідчать про те, що алгоритми штучних нейронних мереж є ефективними процедурами класифікації багатопараметричних масивів експериментальних даних, що отримані за допомогою інструментальних методів аналізу (наприклад, ідентифікації географічного походження зразків вод та харчової сировини за вмістом металів), та стійкими до наявності у даних похибок та пропусків. Доповідач представила рекомендації щодо вибору архітектури та параметрів реалізації алгоритмів штучних нейронних мереж, що забезпечують високу надійність та робастність розв’язання задач ідентифікації та кластеризації у якісному хімічному аналізі.

На семінар завітали викладач хімічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Микола Іщенко, а також  викладачі кафедри загальної і неорганічної хімії нашого університету.