Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

       Підсумки роботи секції «Експертиза харчових продуктів»
81-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених,
аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті»
 

Відомо що підготовка висококваліфікованих спеціалістів в значній мірі визначається загальним рівнем наукової роботи ВНЗ, а також ступенем залучення студентів до наукових досліджень. 23 квітня 2015 року в НУХТ відбулась 81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті».

На кафедрі експертизи харчових продуктів працювало 2 секції «Експертиза харчових продуктів» та «Товарознавство». Окрім студентів 1-5 курсів та професорсько-викладацького складу кафедри були присутні представники інших організацій: заступник директора Наукового центру превентивної токсикології харчової та хімічної безпеки МОЗ України, заступник голови Національної комісії Кодекс Аліментаріус, завідуючий Відділом гігієни харчування і токсиколого-гігієнічної експертизи харчових продуктів, кандидат медичних наук Подрушняк А.Є., управляючий відділу непродовольчих товарів гіпермаркету АШАН Олександр Пасічник, представники Львівського інституту економіки і туризму, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Київського національного торговельно-економічного університету.

В роботі секцій було передбачено представлення та захист результатів конкурсу студентських наукових робіт за напрямами: «Експертиза харчових продуктів» та «Товарознавство». Результати цього конкурсу висвітлено нижче.

На секції «Експертиза харчових продуктів» заслухано 10 доповідей, які було присвячено найактуальнішим питанням сьогодення: оцінці якості та безпечності продуктів харчування, перспективам застосування сучасних інструментальних методів в експертизі харчових продуктів, інноваційним підходам до формування якості та безпеки харчової продукції. Окрім цього на засіданні секції було представлено 16 постерних доповідей.

На секції «Товарознавство» заслухано 8 та представлено 10 постерних доповідей, в яких розглядались важливі питання щодо: підвищення споживних властивостей непродовольчих товарів та корисності харчових продуктів; розширення асортименту ювелірних виробів з урахуванням історичних традицій у одному з найстародавніших видів мистецтва; удосконалення пакувальних матеріалів з метою підвищення їх безпечності; використання їстівних пакувальних матеріалів з метою подовження термінів зберігання харчових продуктів та ін. Кращими було визначено роботи: Анастасії П’явки (гр. ХТ-IV-3), Каржевської Олександри (гр.ТТП –ІІ-6), Кругліковського Олександра (гр. ТТП-ІІ-6) – керівники: доц. Аннєнкова Н.Б., ас. Чорна А.І., проф. Артюх Т.М. Їх роботи відрізнялись глибиною і цінністю наукових досліджень, науковою новизною та нестандартними підходами до вирішення проблем підвищення споживних властивостей дитячих шампунів, виготовлення їстивних плівкових пакувальних матеріалів, удосконалення пакувальних матеріалів для рибних, м’ясних, молочних консервів.

У номінаціях визнані кращими наступні учасники:

    «За глибину та цінність наукових досліджень» - Коншина Марія(гр. ХТ – IV-3, керівник доц. Аннєнкова Н.Б.);

«За ораторську мастерність» – Грянко Тетяна(гр.ТТП –ІІ-6, керівник проф. Артюх Т.М.);

«За креативність ідеї» – Богун Леся(гр.ТТП –ІІ-6, керівник проф. Артюх Т.М.);

«За найперспективніший науковий проект» – Грищенко Тетяна(гр.ТТП –ІІ-6, керівник проф. Артюх Т.М.);

«Краща стендова доповідь» – Дацька Наталія(гр. ХТ – IV-3, керівник доц. Аннєнкова Н.Б.).

Атмосфера наукової студентської конференції вселяла відчуття оптимізму – її учасникам небайдуже те, що відбувається за межами їх спеціальності й те, що вони за допомогою своїх знань зможуть зробити для загального блага. Слід відмітити високий рівень підготовки студентів та актуальність розглянутих доповідей. Ця конференція підтвердила, що наука ґрунтується на єдиних законах, єдиних поняттях, і в цьому основа її інтернаціональності.

Результати конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Експертиза харчових продуктів»  та «Товарознавство продовольчих товарів»

Місця ПІБ студента/
молодого вченого
Назва доповіді ВНЗ, науковий керівник
1 місце Животовська А.С. Мікробіологічна безпека кондитерських виробів нової рецептури Національний університет харчових технологій, к.т.н., доцент Грегірчак Н.М.
2 місце Федькович М.В. Товарознавча експертиза якості нового морозива Львівський інститут економіки і туризму
к.т.н., доцент Павлишин М. Л.
3 місце Цапійчук Ю.В. Експертиза шоколаду як туристичного бренду м. Львова Львівський інститут економіки і туризму
Сеник Л. Я.
3 місце Прокопенко О.В. Оцінка якості та безпеки гречаної крупи із гречки різних сортів Харківський державний університет харчування та торгівлі доц. Попова Т. М.
 

Список учасників конференції чиї роботи рекомендовані для відзначення
секція «Експертиза харчових продуктів»

Місця ПІБ студента/
молодого вченого
Назва доповіді ВНЗ, науковий керівник
1 місце Солонуха Ю.В. Вплив фруктових порошків холодного розпилювального сушіння на якість помадних мас НУХТ, к.т.н., доцент Нєміріч О.В.
2 місце Любцова Ю.Л. Перспективи застосування методів сенсорного аналізу для розроблення рецептур соусів НУХТ, к.т.н., доцент Науменко К.А.
3 місце Цьома М.О. Збагачення кондитерських мас рослинною сировиною НУХТ, к.т.н., доцент Нєміріч О.В.


Список учасників конференції, чиї роботи було відзначено номінаціями та нагороджено грамотами
секція «Експертиза харчових продуктів»

Номінація ПІБ студента/
молодого вченого
Назва доповіді ВНЗ, науковий керівник

 

Номінація за кращу доповідь на портерній секції

Дащинська О. Інноваційний метод визначення пористості харчового продукту НУХТ,к.т.н., доцент Петруша О.О.
Никифорук І. Організація вхідного контролю якості рослинної сировини у виробництві бальзамів спеціального призначення НУХТ, к.т.н., доцент Науменко К.А.
Васюра А. Дослідження якісного та кількісного складу ароматичних речовин напоїв з використанням методу газової хроматографії НУХТ, к.т.н., доцент Науменко К.А.

 

Номінація за нестандартний підхід до висвітлення наукової проблеми

ЛаскаваЄ. Формування та оцінювання якості збагаченої масляної пасти НУХТ, к.т.н., доцент Попова Н.В.