Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ


      24 та 26 лютого 2016 року на кафедрі експертизи харчових продуктів успішно було проведено захист дипломних кваліфікованих робіт за ОКР «магістр» зі спеціальності 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» (денна форма навчання) та ОКР «бакалавр» 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» (заочна скорочена форма навчання).     Екзаменаційну комісію із захисту магістерськихробітзі спеціальності 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» очолювала завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету, д.е.н., професор Мельник Тетяна Миколаївна.
     Екзаменаційну комісію із захисту дипломних кваліфікаційних робіт за  напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» очолювала Артюх Тетяна Миколаївна, д.т.н. професор кафедри експертизи харчових продуктів.
     Члени ЕК відзначили практичну значимість представлених дипломних кваліфікованих робіт та можливість використання запропонованих пропозицій у торговельній та виробничій діяльності. Дані фактори забезпечили високі загальні показники при підведенні підсумків захисту дипломних робіт.
     В цілому студенти продемонстрували набуті знання під час навчання, вміння розбиратися не тільки в теоретичних, але і в практичних питаннях. Відзначено взаємозв'язок навчального процесу з вітчизняними підприємствами. Аналіз представлених до захисту дипломних робіт показав, що в більшості досліджень використовувався сучасний теоретичний матеріал, офіційні статистичні дані, практичний матеріал за даними конкретних торгових підприємств, дані мережі Інтернет, сучасні методики аналізу практичного матеріалу, інноваційні технології. Студенти показали вміння орієнтуватися в дипломній роботі, давали вичерпні відповіді на поставлені питання, що стало важливим значенням при оцінці дипломної роботи.