Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

16 листопада відбулась відкрита лекція доцента кафедри експертизи харчових продуктів Наталії Попової з дисципліни «Контроль якості та безпечності продуктів галузі». Тема лекції – «Статистичні методи контролю і регулювання», а саме перша частина даної теми.

На лекції були розглянуті елементарні статистичні методи контролю і регулювання технологічних процесів та якості готової продукції, якими можуть користуватися не лише у виробничому відділі підприємств, але і у відділах планування, маркетингу, матеріально-технічного постачання і логістики. Описані прості і доступні методи контролю якості, що дають можливість зафіксувати стан процесу в певний момент часу, оцінити якість і розробити план поліпшувальних заходів і коригувальних дій. Також лектором були представлені сучасні пакети прикладних програм, якими при цьому можна користуватися для полегшення роботи. Завершилася лекція підсумуванням розглянутого матеріалу. Її було підкріплено прикладами з виробництва та ілюстративним матеріалом.

Лекція прочитана на високому науковому рівні з урахуванням останніх досягнень у сфері контролю і регулювання якості. Доброзичливість, тактовність викладача і теплий зв'язок зі студентами створювали гармонійну, невимушену атмосферу в аудиторії.