Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

На кафедрі експертизи харчових продуктів відбувся міжкафедральний науковий семінар, у рамках якого асистентом кафедри Анастасією Чорною була представлена дисертаційна робота «Формування споживних властивостей полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів» (науковий керівник – д.т.н., професор Лариса Арсеньєва).

Запропонована здобувачем тематика, зацікавила фахівців найрізноманітніших профілів. У семінарі взяли участь завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор Олена  Сологуб і доцент цієї ж кафедри, к.е.н. Світлана Розумей, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, д.т.н., професор Віра Юрчак, завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, д.т.н., професор Олександр Гавва.

Робота Анастасії Чорної присвячена створенню екологічно безпечних паковань та інноваційних видів покриттів для хлібобулочних виробів на основі природних і синтетичних полімерів із метою подовження свіжості хлібобулочних виробів й підвищення їх харчової цінності. Дисертанткою розглянуті результати теоретичних та експериментальних досліджень споживних властивостей полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів і наведена порівняльна характеристика показників якості хлібобулочних виробів під час зберігання у традиційному та розробленому паковані. Результати досліджень впроваджені у навчальний процес кафедри експертизи харчових продуктів нашого університету для навчальної дисципліни «Товарознавство (пакувальні матеріали і тара)».

У цілому дисертаційна робота була сприйнята позитивно і рекомендована до подання у спеціалізовану вчену раду.