Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ


     Відкрите заняття д.т.н., проф. Артюх Т.М. на тему «Товарознавство керамічних побутових товарів» було проведено 23 листопада для бакалаврів 2 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
     
       Основною метою лекції було формування у студентів цілісної системи знань щодо оцінки споживних властивостей побутової кераміки.   Студенти мали опорний конспект лекції, в який вони вносили потрібну інформацію, що скоротило час написання та поліпшило якість запам’ятовування матеріалу лекції.
      Під час читання лекції було розглянуто питання, які формують професійні компетентності майбутніх спеціалістів. Зокрема, лектором висвітлено питання щодо історії походження різних видів кераміки, формування їхнього визнання та цінності на світовому ринку, забезпечення ринку України товарами побутової кераміки власного виробництва та імпортного походження. Надано аналіз основних проблем, що заважають виробляти якісну та безпечну продукцію власного виробництва в Україні, конкурентоспроможну на світовому ринку.
     Під час розгляду властивостей керамічного посуду лектор
ом зосереджено увагу на основних споживних властивостях, які забезпечують задоволення функціональних та естетичних потреб, що обумовлюють вимоги до якості та безпечності кераміки, зазначені у чинній нормативній, технічній та правовій документації.
      Досконало розглянуті питання, що впливають на формування основних споживних властивостей кераміки, зокрема на їх довговічність та строк служби, комфортність під час експлуатації та гігієнічність, естетичність зовнішнього виду та білість, їх безпечність, пов’язану з контролем виділення свинцю, кадмію, бору, природних радіонуклідів.
      Під час розгляду ідентифікаційних ознак та асортименту основних видів кераміки, були задіяні наочні зразки фарфорових, фаянсових та майолікових виробів виробництва України та закордонні, на яких було продемонстровано білість, товщину, просвічуваність, групи декору виробів різного функціонального призначення та виду, їх маркування.
     Наприкінці лекції було визначено якісні та кількісні показники до керамічних товарів, та показники їх безпечності відповідно до чинної нормативної та правової документації.
     Лекція супроводжувалась презентацією в РР, оформлена схемами, таблицями, діаграмами, зразками кераміки з видами оздоблення та декору. Лекція досягла своєї мети, був зв'язок зі студентами з обговоренням дотичного матеріалу, що викладався на попередніх лекціях, зокрема з темою «Скляні побутові товари», з іншими дисциплінами спеціальності з «Матеріалознавством та основами технології виробництва», «Теоретичними основами товарознавства», «Технічним регулюванням». Наприкінці лекції було закріплено матеріал коротенькими питаннями.