Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

   
     Відкрита лекція к.х.н., ст.викл. Мельник О.П. з навчальної дисципліни «Системи управління та контролю якості харчових продуктів та косметичних засобів» на тему «Токсикологічні властивості косметичних засобів. Екологічні критерії маркування» була проведена для магістрів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів».

 
     Основною метою лекції було формування у студентів цілісної системи знань щодо оцінки  якості та безпечності  косметичних засобів та можливими проявами їх токсичності.
     Студенти мали роздатковий матеріал, в який вони вносили потрібну інформацію, що скоротило час написання та поліпшило якість запам’ятовування матеріалу лекції, також мали глосарій для кращого розуміння термінології лекції.
     Під час лекції були розглянуті питання, які формують професійні компетентності майбутніх спеціалістів. Зокрема, лектором висвітлено питання щодо класифікації косметичних засобів, методів та порядку випробувань, нормативно-технічного забезпечення косметичної галузі та екологічних критеріїв маркування.
    Наведено сучасну класифікацію косметичних засобів та їх призначення, вимоги до їхньої якості. Розглянуто напрямки розвитку виробництва косметичних засобів залежно від компонентного вмісту, як одного з чинників, що визначають споживні характеристики косметичної продукції.
    Проаналізовано методи випробувань якості та безпеки косметичних засобів, окреслено проблеми існуючих методів випробувань та наголошено на етичності випробувань. Наведено альтернативні методи та дана їх характеристика.
    Лектором зосереджено увагу, що використання косметичних засобів може призвести до негативних змін реактивності організму людини. Проаналізовано токсикологічні ефекти, що виникають під впливом дії індивідуальних для людей алергенів у складі косметичних засобів.
Досконало розглянуто питання щодо актуального стану нормативно-технічного забезпечення косметичної галузі в Україні, проведено порівняльний аналіз із Європейськими країнами.  Окреслено використання європейського досвіду у галузі управління якістю косметичних засобів для реформування вітчизняного нормативно-технічного забезпечення.
 
    Розглянуто питання екологічної сертифікації та маркування косметичних засобів, визначено мету та призначення екологічного маркування, наведено характеристику найпопулярніших екознаків. Виділено переваги косметичної продукції, маркованої знаком екологічного маркування.
     Лекція супроводжувалась презентацією в РР, оформлена схемами, таблицями, діаграмами, фотографіями. Лекція досягла своєї мети, був зв'язок зі студентами з обговоренням дотичного матеріалу, що викладався на попередніх лекціях, зокрема з темою «Методи контролю та оцінки якості харчових продуктів і косметичних засобів». Наприкінці лекції було закріплено матеріал коротенькими питаннями.