Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

29 грудня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 Львівського торговельно-економічного університету відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук асистента кафедри експертизи харчових продуктів нашого університету Анастасії Чорної за спеціальністю 05.18.15 - товарознавство харчових продуктів (науковий керівник - д.т.н., професор Лариса Арсеньєва). Тема роботи - «Формування споживних властивостей полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів».

Здобувач лаконічно та інформативно обґрунтувала актуальність і новизну роботи та вичерпно відповіла на всі запитання членів вченої ради.

Присутніми була дана висока оцінка роботи, визначена важливість проведених досліджень, а також відзначена велика кількість патентів - 11, з яких 4 на винахід, що підтверджує наукові результати, які є суттєвими й новими.

За результатами таємного голосування члени спеціалізованої вченої ради одноголосно присвоїли Анастасії Чорній науковий ступень кандидата технічних наук, з чим її всі присутні щиро привітали і побажали вагомих творчих успіхів у подальшій науковій роботі.