Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

        

16 березня 2018 р. на кафедрі експертизи харчових продуктів відбулося планове відкрите заняття асистента кафедри Марії Янчик з дисципліни вільного вибору студентів «Основи сенсорного аналізу» для студентів другого курсу напряму підготовки  «Харчові технології».

Згідно з робочою програмою навчальної дисципліни, тема лабораторного заняття «Методи перевірки зорової чутливості і визначення консистенції продукції» була представлена у доступному та цікавому форматі, з використанням мультимедійного матеріалу.

На лабораторній роботі розглянута важливість зорового аналізатора в органолептичному аналізі та представлені основні характеристики кольору. Проведена перевірка студентів на кольоровий дальтонізм за поліхроматичними таблицями Рабкіна та здатність визначати інтенсивність кольорів, що надзвичайно зацікавило студентів.

Визначена роль тактильних відчуттів в оцінюванні якості продуктів харчування, розглянуті основні характеристики текстури та консистенції. Студентам були надані одинадцять зразків харчових продуктів для проведення тесту на опис консистенції та текстури.

Лабораторне заняття відбулося в доброзичливій атмосфері при постійному контакті з аудиторією, що налаштовує на плідну роботу, дає позитивні враження та підсилює зацікавленість студентів у отримані нових знань.