Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

Відповідно до плану проведення відкритих занять 30 березня 2018 р. на кафедрі експертизи харчових продуктів відбулося відкрите заняття асистента кафедри Анастасії Чорної з дисципліни «Технологічна експертиза виробництва харчової продукції» для студентів четвертого курсу денної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Відкрите заняття було присвячене експертизі сировини і продукції при виробництві безалкогольних напоїв. Викладач почала заняття з інструктажу з техніки безпеки на робочому місці у лабораторії, перевірки присутності студентів та наявності протоколу лабораторної роботи. З використанням мультимедійного матеріалу зі студентами був обговорений прослуханий матеріал лекції та засвоєний ними на заняттях із базових спеціальних навчальних дисциплін, що пов'язаний із темою заняття.

На лабораторній роботі були розглянуті види споживчої тари, що використовується для безалкогольних напоїв, і вимоги до споживчого маркування відповідно до діючої нормативної документації. Здійснене дегустаційне оцінювання досліджуваних зразків на основі розробленої баллової шкали. Після детального обговорення протоколу лабораторної роботи зі студентами були визначені фізико-хімічні показники якості досліджуваних зразків безалкогольних напоїв і встановлена їх відповідність вимогам НД.

Лабораторне заняття відбулося в доброзичливій атмосфері при постійному контакті з аудиторією, що налаштовує на плідну роботу, дає позитивні враження та підсилює зацікавленість студентів у отримані нових знань.

На занятті були присутні завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Світлана Усатюк, викладачі кафедри, співробітник Навчально-методичного управління НУХТ Алла Оскілко.