Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

        Кафедра експертизи харчових продуктів залучає зовнішніх стейкхолдерів до проведення аудиторних занять для здобувачів вищої освіти. Сьогодні, 29 березня, гостьову лекцію на тему: «Сертифікація системи управління безпечністю харчових продуктів» прочитав фахівець-практик,провідний аудитор ТОВ «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» Сергій Васильович Плічко у рамках вивчення дисципліни «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль2. НАССР і системи управління безпечністю харчової продукції» для студентів бакалаврату четвертого курсу спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

       Під час заняття були висвітлені основні питання щодо законодавчих вимог до акредитації та сертифікації за стандартами ISO 22000 і FSSC 22000, концепції і цілей сертифікації систем менеджменту безпечністю харчових продуктів, роль органів з акредитації та органів з сертифікації і призначення ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 та керівництва IAF. Під час заняття гостьовий лектор використовував термінологію, пов’язану з майбутнім фахом здобувачів, акцентував їхню увагу на організації проведення оцінки відповідності систем управління безпечності харчових продуктів, правилах використання сертифікатів і логотипів, включаючи можливе неправильне застосування,принципах проведення аудиту, доповнених підходом заснованих на ризиках.

Заняття відбувалося в режимі онлайн-конференції, студенти та присутні викладачі кафедри експертизи харчових продуктів мали можливість поставити запитання, на які лектор, провідний фахівець надав аргументовані відповіді.

     Дякуємо за організацію гостьової лекції від зовнішнього стейкхолдера гаранту освітньої програми, доценту кафедри експертизи харчових продуктів, лектору навчальної дисципліни Світлані Іванівні Усатюк.