Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТВідбулася зустріч гаранта освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» Світлани Іванівни Усатюк зі здобувачами вищої освіти 1 курсу освітнього ступеня бакалавр.
Під час зустрічі гарант ознайомила з фокусом програми, за якою здобувачі будуть навчатися, переліком освітніх компонент, компетентностями та програмними результатами навчання.
Світлана Іванівна зупинилася на вільному виборі освітніх компонент. Гарант розповіла яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін, за якими посиланням ознайомитися з переліком та описом дисциплін. Також Світлана Іванівна ознайомила студентів з правилами академічної етики, що є фундаментом якісної вищої освіти та детермінантною її успішного розвитку. 
Окрім того, гарант надала пораду студентам 1 курсу брати активну участь у науковій, культурній та спортивній сферах діяльності кафедри, інституту та університету, що сприятиме їхньому всебічному особистісному розвитку в освітньо-виховному університетському середовищі й загалом зробить студентське життя яскравим та незабутнім. 
 
Дякуємо за організацію зустрічі зі здобувачами вищої освіти гаранту освітньої програми, доценту кафедри експертизи харчових продуктів Світлані Іванівні Усатюк.