Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

На кафедрі експертизи харчових продуктів відбувся методичний семінар на тему: «Стандартизація та її роль в усуненні технічних барєрів у торгівлі» в режимі онлайн-конференції.
Доповідач заходу – провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів Управління національної та міжнародної стандартизації Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» Світлана КОХАН.
Лектор семінару висвітлила основні питання щодо тих змін, які були прийняті на законодавчому рівні у сфері стандартизації та визначенні показників безпечності харчових продуктів, а саме: у Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», щодо реформування системи технічного регулювання та стратегії її розвитку, оновленні комплексу основоположних стандартів, скасуванні стандартів ГОСТ та розробленні національних стандартів України. Доповідач також присвятила значну увагу питанню затвердження нормативної документації, надала рекомендації щодо можливості ознайомлення здобувачів вищої освіти з вимогами до показників якості та безпечності харчових продуктів, які зазначені у національних стандартах України.
Провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів Управління національної та міжнародної стандартизації Світлана КОХАН надала обґрунтовані відповіді на запитання присутніх, висловила побажання й надалі проводити спільні заходи та залучати більшу кількість здобувачів вищої освіти до проведення практичної підготовки на базі Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». 
За результатами обговорення викладачами кафедри було прийнято рішення про використання представленої інформації як у навчальному процесі здобувачів вищої освіти під час викладання лекційних матеріалів та підготовці кваліфікаційних робіт ОС бакалавра та магістра, так і в їхній науковій діяльності. 
Дякуємо за організацію методичного семінару за участі зовнішнього стейкхолдера гаранту освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» підготовки бакалаврів, доценту кафедри експертизи харчових продуктів Світлані Усатюк.