Академічна доброчесність

Скринька довіри

Студентська рада Національного Університету Харчових Технологій створила «Скриньку довіри», на яку кожен, кому небайдужа доля Університету, - студент, абітурієнт, працівник - може повідомити інформацію (про проблеми у сфері безпеки які є в Університеті, про факти зловживань, корупційні прояви, тощо) важливу для забезпечення функціонування безпечного освітнього середовища та покращення діяльності нашого Університету.

Інструкція

Також кожен студент, абітурієнт, працівник може задати запитання (Щоб отримати відповідь необхідно обов’язково вказати e-mail) або надати пропозицію, яка покращить діяльності нашого Університету. Усі повідомлення, (у тому числі анонімні) які надійдуть на електронну скриньку, будуть уважно вивчатися й опрацьовуватися студентською радою університету і в разі потреби передані представникам деканатів факультетів/інститутів, ректорату Університету.

Апеляції та конфліктні ситуації

Апеліція підсумкової оцінки


ЩО РОБИТИ, КОЛИ НЕ ПОГОДЖУЄШСЯ ІЗ ПІДСУМКОВОЮ ОЦІНКОЮ З ДИСЦИПЛІНИ?

Спірні питання з проведення екзаменаційних сесій розглядає апеляційна комісія, яка створюється розпорядженням декана факультету/директора інституту під його головуванням. У складі комісії окрім декана факультету/директора інститут або його заступника з навчальної роботи присутні завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, двох-трьох провідних викладачів кафедри, у тому числі лектора дисципліни. До складу комісії можуть бути включені представники ради студентського самоврядування.

ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ:

ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЇ КОМІСІЯ ПРИЙМАЄ ОДНЕ З ТРЬОХ РІШЕНЬ:


Рішення апеляційної комісії доводиться до відома студента головою апеляційної комісії по завершенню розгляду апеляційної скарги в усній формі або – на вимогу студента – в письмовій формі.

Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.

Апеляція оцінки атестаційного екзамену та кваліфікаційної роботи


ЩО РОБИТИ, КОЛИ НЕ ПОГОДЖУЄШСЯ ІЗ ОЦІНКОЮ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ АБО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ?

Спірні питання з атестації студентів розглядає апеляційна комісія,що створюється розпорядженням ректора. Головою комісії може бути призначено проректора, декана факультету/директора інститут або їх заступники. Членами комісії можуть призначатись заступники деканів факультетів/директорів інститутів з навчальної роботи, голови та члени екзаменаційної комісії, які були присутні на засіданні. До складу комісії можуть бути включені представники ради студентського самоврядування.

ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ:


У разі встановлення апеляційною комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання атестаційного екзамену або захисту кваліфікаційної роботи, наказом ректора університету скасовується відповідне рішення ЕК та його розпорядженням призначається проведення повторного засідання ЕК в присутності представників апеляційної комісії. Результати повторного захисту атестаційного екзамену або кваліфікаційної роботи,студента зазначаються у протоколі засідання ЕК, який підписується головою ЕК, секретарем ЕК і додається до протоколу попереднього засідання ЕК.

Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.

Конфліктні ситуації


ЩО РОБИТИ, У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ?

Порядок вирішення конфліктів інтересів в НУХТ регламентується Кодексом академічної етики та відбувається у наступному порядку:

Нормативна документація

Відповідно до  статті 42 Закону України «Про освіту»: 

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення академічної доброчесності у НУХТ 

Кодекс академічної етики

Інформація щодо академічної етики на офіційному сайті НУХТ

Гендерна політика