Науково-технічна бібліотека НУХТ

Нині науково-технічна бібліотека НУХТ є однією з найбільших бібліотек закладів вищої освіти країни та найбільшою у галузі харчової промисловості. Головним напрямом роботи бібліотеки є розвиток інтелектуальної свободи читачів та розширення доступу до інформації. Фонд бібліотеки складає понад 1 мільйон  примірників літератури.

Широкому і всебічному використанню бібліотечного фонду сприяє довідково-бібліографічний апарат та інформаційно-бібліографічна діяльність. Щорічно організовується 40–50 тематичних виставок, відкриті перегляди літератури, презентації книг, Дні фахівця, Дні інформації, Дні кафедри. Читачам надаються бібліотечні послуги, такі як: усні та письмові довідки, консультації з оформлення бібліографії до монографій, статей, дисертацій. Для студентів  першокурсників влаштовуються екскурсії по бібліотеці, проводяться практичні заняття з основ бібліотекознавства. 

Фондами бібліотеки користується понад 14 тис. читачів за єдиним читацьким квитком. Кількість читачів на всіх пунктах обслуговуваня складає понад 40 тис. Кількість відвідувань бібліотеки читачами за рік складає 350-400 тис. Сьогодні наші користувачі мають можливість доступу через вебсайт бібліотеки до бібліографічної інформації, повнотекстових баз даних, електронного каталогу, електронної бібліотеки, інституційного репозитарію НУХТ. В приміщенні бібліотеки працює мережа WI-FI. Перехід бібліотеки на нові електронні технології – не просто питання вдосконалення роботи, а зміна місії та ролі бібліотеки: читачі матимуть можливість знаходити і використовувати необхідні документи як в Україні, так і в світових інформаційних потоках.