Виконання курсової роботи

КУРСОВІ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР

КУРСОВІ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР

Освітньої програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"

Освітньо-наукової програми "Lean-виробництво харчової продукції"