Практична підготовка здобувачів

Практична підготовка здобувачів

Практична підготовка здобувачів є невід'ємною частиною успішної підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців.

Здобувачі проходять практику на колективних та індивідуальних базах практики на підприємствах України. Останніми роками на кафедрі студенти опановують практичні навички, в тому числі, і на виробництвах Європи.