Бази практик

Бази практик ОС "Бакалавр"

Здобувачі освітньої програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"  за 2023-2024 н.р. проходили практику на підприємствах:

Бази практик ОС "Магістр"

Здобувачі освітньої програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"  за 2023-2024 н.р. проходили практику на підприємствах:

Здобувачі освітньої програми "Lean-виробництво харчової продукції"  за 2023-2024 н.р. проходили практику на підприємствах: