Практика бакалаврів

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"

Виробнича практика

Розподіл здобувачів 4-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" по базам практики  та керівникам

Наказ_виробнича_практика_вересень_2023.pdf

Переддипломна практика

Розподіл здобувачів 4-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" по базам практики  та керівникам