Практика магістрів

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"

Професійна практика

Розподіл здобувачів 1-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальностей 181 Харчові технології ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" по базам практики  та керівникам

професійна практика 2022-2023 н.р. магістри.docx

Переддипломна практика

Розподіл здобувачів 2-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальностей 181 Харчові технології ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" по базам практики  та керівникам

Переддипломна_ХЕ_маг

Спеціальності 

181 Харчові технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

133 Галузеве машинобудування  

ОНП "Lean-виробництво харчової продукції"

Науково-дослідницька практика

Розподіл здобувачів 2-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальностей 181 Харчові технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 133 Галузеве машинобудування  ОНП "Lean-виробництво харчової продукції" по базам практики  та керівникам

Переддипломна ЛН

Переддипломна практика

Розподіл здобувачів 2-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальностей 181 Харчові технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 133 Галузеве машинобудування  ОНП "Lean-виробництво харчової продукції" по базам практики  та керівникам

Переддипломна ЛН