Практика магістрів

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"

Професійна практика

Розподіл здобувачів 1-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальностей 181 Харчові технології ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" по базам практики  та керівникам

Наказ на практику.pdf

Переддипломна практика

Розподіл здобувачів 2-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальностей 181 Харчові технології ОПП "Технологічна експертиза та безпека харчової продукції" по базам практики  та керівникам

Спеціальності 

181 Харчові технології

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та

робототехніка

133 Галузеве машинобудування  

ОНП "Lean-виробництво харчової продукції"

Науково-дослідницька практика

Розподіл здобувачів 2-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальностей 181 Харчові технології, 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, 133 Галузеве машинобудування  ОНП "Lean-виробництво харчової продукції" по базам практики  та керівникам

Розподіл керівників.docx

Переддипломна практика

Розподіл здобувачів 2-го курсу денної форми навчання освітнього ступеня магістр спеціальностей 181 Харчові технології, 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, 133 Галузеве машинобудування  ОНП "Lean-виробництво харчової продукції" по базам практики  та керівникам

Lean-наказ на передлипломну.pdf