Студентська наука

Наукові гуртки

Наукові гуртки

Студентська науково-дослідна робота охоплює усі наукові напрями кафедри:

–      активно приймається участь у держбюджетних та госпдоговірних темах;

–      співавторство у статтях та матеріалах конференції;

–      співавторство у патентах, охоронних документах, розробках, що впроваджуються на виробництві та у навчальний процес;

–      представлення результатів науково-дослідної роботи на тематичних конференціях всеукраїнського та міжнародного рівня.

Динаміка публікацій здобувачів у співавторстві з викладачами кафедри наведена на графіку

На кафедрі діє науковий гурток «Експерти»