Про кафедру

 Кафедра експертизи харчових продуктiв НУХТ

На кафедрі експертизи харчових продуктів з 2013 року – вперше серед вищих навчальних закладів України та ЄС! – здійснюється підготовка фахівців за за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» для здобувачів освітніх ступенів бакалавра і магістра.

Унікальність освітньої програми полягає в тому, що вона була створена як відповідь на гостру потребу харчової промисловості країни у спеціально підготованих кваліфікованих кадрах зі знаннями концепції НАССР, міжнародного та вітчизняного законодавства з питань безпеки харчових продуктів, систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, технологічної експертизи. Профільність закладу освіти, багаторічний досвід науково-педагогічного складу, ґрунтовність теоретичних знань наукових шкіл університету та якісно організована практична підготовка у провідних роботодавців, постійна співпраця із галузевими об'єднаннями та окремими виробниками харчової продукції гарантують підготовку сучасних висококваліфікованих багатофункціональних фахівців із глибокими спеціальними знаннями, здатних до аналітичного мислення, управлінської діяльності, саморозвитку, удосконалення та успішного працевлаштування.

Підготовку фахівців за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» зосереджено на питаннях організації виробництва високоякісної та безпечної харчової продукції, визначення показників якості та безпеки сировини і готового продукту, характеристиці та виборі обладнання, використання якого забезпечує найвищу якість і безпеку харчової продукції, підтвердження відповідності продукту вимогам нормативної документації або виявлення порушень обліку сировини та матеріалів, порушень у технологічному процесі тощо.

У 2021 році вперше у вітчизняному освітньому просторі на кафедрі експертизи харчових продуктів започатковано міждисциплінарну освітньо-наукову програму «Lean-виробництво харчової продукції» з підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за спеціальностями 181 Харчові технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 133 Галузеве машинобудування (усі три спеціальності зазначаються у дипломі). 

Визначальним орієнтиром у створенні програми, формулюванні її мети та фокусу стали побажання та рекомендації провідних фахівців харчової галузі. У конструктивній співпраці з представниками бізнесу розроблено освітню програму, що орієнтована на підготовку багатопрофільних фахівців, зі знаннями методів операційного вдосконалення та антикризового управління, здатних розробляти заходи з підвищення операційної ефективності харчового виробництва за допомогою принципів Lean, здійснювати оптимізацію технологічних процесів, застосовувати сучасні комп’ютерні системи автоматизації бізнес-процесів для Lean-виробництв. Фахівці з операційного вдосконалення забезпечують стабільну та ефективну діяльність підприємства, швидке досягнення відчутного позитивного економічного ефекту та високого іміджу компанії, прихильність до продукції та впізнаваність бренду з еталонними характеристиками якості, сприяють розгортанню міжнародної діяльності організації.

Здобуті знання та навички визначають особливу актуальність та затребуваність випускників з Lean-виробництва харчової продукції на ринку праці не лише в Україні, а і за її межами.

НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ЕКСПЕРТИЗІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МАЄ РЯД ІСТОТНИХ ПЕРЕВАГ, ОСНОВНІ З НИХ:

НАШІ ВИПУСКНИКИ ЗАЙМАЮТЬ ТАКІ ПОСАДИ

Випускники кафедри експертизи харчових продуктів є фахівцями актуальної на сьогодні спеціалізації із розроблення і впровадження систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, без яких відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги щодо якості та безпечності харчових продуктів» не можлива діяльність кожного харчового підприємства.

Наші випускники здобувши знання за освітньою програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою «Lean-виробництво харчової продукції» займають посади в різноманітних організаціях та установах: