Наші випускники

Діана Бідах

Спеціаліст відділу контролю якості ТОВ «НОВУС Україна», випускниця магістратури 2020 року за спеціальністю «Харчові технології» освітня програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» 


Ще в десятому класі я відчула потяг до харчової промисловості – хотілось бути впевненим в якості та корисності продукції, яку споживаємо я та моя родина. Тому відповідально віднеслася до свого майбутнього, і вже влітку 2014-го року, на день народження моєї мами, оригінали документів лежали на столі в Національному університеті харчових технологій.

Дні, тижні, місяці минали, але віра в те, що моя майбутня професія буде приносити користь суспільству не зникала.

Ким я являюсь на сьогодні - це великий вклад не тільки моєї родини та цілеспрямованості, але й кожного викладача, з яким так чи інакше наші шляхи перетиналися впродовж всього навчального періоду. Це велика праця найти індивідуальний підхід до кожного студента, зацікавити в предметі та зробити так, щоб вся важлива інформація залишилась в голові студента, і викладачам це вдавалось щодня!

Дуже рідко українці можуть пишатися своїм вибором професії та ловити кайф від неї, але я входжу до цієї категорії. Тому на питання «Чи подобається робота?» гордо можу промовляти хоч кожного дня «я люблю свою роботу», і ніскілечки не засумніватись в протилежному, тому що я випускниця технологічної експертизи та безпеки харчової продукції!

  

Юлія Кучерявенко

фахівець із управління системи якості, ПрАТ «МХП», випускник НУХТ 2021р.


Мене звати Кучерявенко Юлія, ще 7 років назад, коли переді мною постали питання: 

Ким я хочу стати? Де я хочу навчатися? Яку спеціальність обрати, щоб в майбутньому я змогла знайти хорошу роботу? - у мене не було відповідей на дані питання. Тільки єдине, що я почула від батьків та знайомих було: - «Можливо йди в харчову сферу, адже їсти хочеться завжди, тому і робота буде».

І я вирішила подати документи до НУХТу. І не пошкодувала ні хвилини про своє рішення. Тут я зросла як особистість, як спеціаліст, а все завдяки наполегливості та знанням, які отримала тут. У лютому 2021 року я здобула ступінь Магістра та успішно закінчила навчання у Національному університеті харчових технологій. Я навчалася на освітній програмі 181 Харчові технології, спеціальності «Технологічна експертиза та безпека харчових продуктів». Навчатися у НУХТі цікаво. За 6 років ти можеш поринути у різні технології виробництва харчових продуктів, у світ   якості та безпечності харчових продуктів, тобто обрати близьку для себе сферу, у якій ти хочеш розвиватися і зростати як кваліфікований спеціаліст. Хочу зазначити, що викладачі університету надають саме ті знання без яких ти не станеш фахівцем своєї справи. Я радію, що отримала ці знання і зараз можу їх приміняти у своїй роботі. 

Зараз я працюю у дуже сучасній та мега інноваційній компанії ПрАТ «МХП», фахівцем із управління системи якості. Завдяки отриманим знанням в університеті та набутим навичкам, я змогла швидко поринути у роботу та з першого дня виконувати свої функціональні обов‘язки. Багато хто говорить, що при влаштуванні на роботу, на практиці, знань, які дає унверситет - їх зовсім мало і ти повинен будеш вчитися зовсім іншому, відмінному від того, що вивчав в університеті. Хочу зазначити, що це хибна думка! Оскільки кожне підприємство відрізняється і за структурою, і за технологією, і за управлінням документацією та стандартами. Для прикладу, якщо говорити про HACCP, то принципи системи управління безпечністю та якістю - одні для всіх, і якщо ти будеш знати основні принципи - ти зможеш впровадити їх на будь-якому підприємстві. Тому знання, які ми отримуємо в університеті - є потужним фундаментом у наступному розвитку професійних навичок. Я радію, що 7 років назад я зробила правильний вибір і навчалася  саме у НУХТі!

Руслана Шиш

студентка 2 курсу освітнього ступеню магістр


З 2016 до 2020 року здобувала ступінь бакалавра на освітній програмі «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції». На даний момент я займаю посаду інженера із стандартизації та якості, та являють керівником групи безпечності на приватному підприємстві «Імперіал плюс», що орієнтоване на виробництво молочної продукції та кондитерських начинок. Підготовка студентів Національного університету харчових технологій відбувається на високому рівні і націлена на формування здатності розв’язувати задачі та проблеми які можуть виникнути у харчових технологіях, що передбачає проведення досліджень, впровадження інновацій та забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчової продукції. Лекції та лабораторні заняття проводяться у сучасних лабораторіях з усім необхідним обладнанням, використовуються мультимедійні технології для кращого сприйняття студентами матеріалів лекцій та проводяться екскурсії на підприємства з виробництва харчових продуктів різних напрямків. Можливість займати посаду інженера із стандартизації та якості у мене з’явилась лише у зв’язку з отриманням необхідного рівня знань та достатньої бази у сфері безпечності харчової продукції, у стінах Національного університету харчових технологій. Але, для більшого кар’єрного росту та бажання займати посаду керівника групи безпечності стало необхідним отримання освітнього ступеню магістр. Навчаючись на магістратурі я значно покращую свої знання, досвід та практичні навички у вирішенні задач, що виникають на виробництві. Отже, безсумнівно рекомендую освітньо-професійну програму «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» у Національному університеті харчових технологій.

Жукотанський Дмитро Олександрович

начальник виробництва Внутрішньогосподарського комплексу по виробництву кормів ТОВ «Вінницька птахофабрика», випускник 2012 року кафедри експертизи харчових продуктів за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація»

Як керівник розумію важливість у дотримання основних принципів організації праці: порядок, субординація, дисципліна. Головне, щоб кожен працівник чітко усвідомлював поставлені перед ним завдання і важливість особистої місії на підприємстві, усвідомлював необхідність виконання в повному обсязі покладених на нього обов'язків. Всі ці розуміння приходять під час детального вивчення сучасних систем управління якістю та безпекою.

Федоренко Ольга

інженер-технолог підприємства з виробництва мінеральних вод та дитячого харчування R&D ТОВ ПІІ «Еконія», випускник кафедри експертизи харчових продуктів 2018 року спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація"

Для успішного навчання і подальшої кар’єри потрібно перш за все любити свою справу і в цьому студентові повинен допомагати ВНЗ. Національний університет харчових технологій запалив мене цікавістю до харчової промисловості та надав можливості розвиватись моїм амбіціям, знанням і навичкам. Прикладом цього є участі у міжнародних конференціях, де кожен має можливість представити результати своєї наполегливої праці колегам з різних куточків світу та знайти друзів за інтересами. Так сталось і зі мною, досі підтримую зв’язок та обмінююсь професійним досвідом з науковцями Португалії, з якими познайомилась у рідних стінах НУХТу. 

Почавши працювати, усвідомлюю, що базові знання і навички роботи, отримані в університеті дають змогу розбиратись у широкому спектрі питань, за що я дуже вдячна викладачам рідної кафедри експертизи харчових продуктів.

Самойлова Олена

Фахiвець iз якостi Fozzy Group Випускниця кафедри експертизи харчових продуктів НУХТ 2012 року за спеціалізацією "Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення"

Перш за все хочу щиро подякувати всім викладачам за наполегливу пра-цю, професійне вміння зацікавити студентів та надихати їх на засвоєння нових знань!

На особистому досвіді, працюючи на виробництві, впевнилася, що дуже багато саме того, що викладають в університеті потрібно на майбутній ро-боті. Тому, студент, вчи – знадобиться!

Наразі нарешті в моді здоров'я. Тому функціональні продукти дуже акту-альні. Зі власного досвіду, хотілося б відмітити, що зовсім не зайвим в уні-верситеті було б вивчення актуального вітчизняного та закордонного за-конодавства, що стосується виробництва, обігу, імпорту та експорту хар-чових продуктів, тощо.

В роботі дуже часто зустрічаю справжніх професіоналів у харчовій сфері і як ви гадаєте де вони навчалися?!? Звісно всі вони випускники НУХТу.

Бажаю процвітання нашому університету! Пишаюся, що навчалася тут!