Новини

Викладання лекційного матеріалу англійською мовою – позитивний досвід кафедри експертизи харчових продуктів

Відповідно до Стратегічного плану розвитку Національного університету харчових технологій на 2021-2025 рр. 14 березня поточного року з дисципліни «Харчові алергени» для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» проведено заняття англійською мовою «Methods of detection and quantitative determination of DNA allergens in food products».

Викладачка дисципліни, доцента кафедри експертизи харчових продуктів Анастасія Чорна у межах лекції презентувала здобувачам сучасні методи, які в даний час використовуються для виявлення та кількісного визначення ДНК-алергенів у харчових продуктах. Однією з вимог GFSI є впровадження оператором ринку процесу управління алергенами. Управління та контроль алергенів у харчовій промисловості слід розглядати як невід’ємну частину існуючого процесу управління безпечністю харчових продуктів.

Проведення англійською мовою частини лекційних занять із фахових дисциплін допоможе здобувачам краще опанувати фахові навики та підготуватися до майбутньої роботи, у т.ч. у великих транснаціональних компаніях.

Під час обговорення лекції здобувачі вищої освіти також мали змогу розвинути свої комунікативні навички англійською мовою.


Опублікований: 16-03-2023

Сучасні підходи оцінки терміну придатності харчових продуктів

На кафедрі експертизи харчових продуктів проведено відкрите лекційне заняття доцента кафедри Оксани Петруші. Темою лекції заняття була «Прискорене тестування термінів зберігання».

Лекцій заняття було присвячено сучасним, інноваційним підходам у методах ASTL (Accelerated Shelf-Life Testing) прискореного дослідження мінімального терміну придатності харчової продукції. Розглядався теперішній стан класифікації та підходів у методах ASTL. Наведено приклада застосування підходів прискореного псування харчових продуктів, які на сьогодні отримали своє місце у сфері стандартизованих методів визначення окремих характеристик жирів та олій.

Акцентовано увагу здобувачів на можливості застосування таких методів встановлення мінімального терміну придатності та дослідження окремих видів псування. Не оминули увагу і проблеми використання ASTL методів. 

Для наочного розуміння студентами матеріалу викладачем надано приклади досліджень вітчизняних та європейських науковців.


Опублікований: 16-03-2023

Здобувачі ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» на онлайн-екскурсії

Здобувачі групи ХЕ-2-12 разом зі своєю наставницею, професоркою кафедри експертизи харчових продуктів Оксаною Шульгою ознайомилися з технологією виробництва сиру Пармезан та блакитного сиру Стілтон. Обрані технології є нетрадиційними для української харчової промисловості. Проте необхідно здобувачів готувати на перспективу, адже не за горами вступ України до ЄС. Зазначені технології неможливі до реалізації в Україні, адже необхідна відповідна сировина, а також врахування юридичного аспекту щодо дотримання історичних географічних назв харчових продуктів. Не менш важливу роль у виготовленні аутентичного продукту відіграють традиції виробництва, які передаються від покоління до покоління. Після ознайомлення з технологією виробництва сиру Пармезан стає зрозумілим чим обумовлена така висока вартість кінцевого продукту, адже для виготовлення однієї головки необхідно близько 600 л молока. Проте цікавим було дізнатися, що не всі здобувачі є прихильниками європейської продукції і віддають перевагу асортименту українських виробників.


Опублікований: 14-03-2023

Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційної роботи здобувачами ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» бакалаврського рівня оновлено

10 березня 2023 р. на кафедрі експертизи харчових продуктів відбувся методичний семінар на тему: «Особливості виконання кваліфікаційної роботи здобувачів ОС бакалавр у 2022-2023 навчальному році», на якому були розглянуті оновлені вимоги до виконання кваліфікаційної роботи, які представили до уваги колег колектив авторів у складі гарантки освітньої програми, доцентки Світлани Усатюк, доценток Оксани Петруші, Оксани Вашеки та доцента Василя Сидора.


Опублікований: 13-03-2023

Доповідач з цього питання, доцент кафедри Василь Сидор презентував оновлені вимоги до пояснювальної записки та графічної частини кваліфікаційної роботи, у зв’яку зі змінами у законодавстві, які відбулися за попередні роки. Значну увагу було приділено питанням пропозицій щодо конкретних заходів з удосконалення систем управління якості та безпечності харчових продуктів на потужностях харчової галузі відповідно до вимог чинних нормативних документів та особливостям виконання графічної частини. 

Також доповідач навів приклади генерального плану та відділень, які можуть бути виконані у кваліфікаційній роботі з метою представлення елементів систем управління безпечністю та якістю харчовою продукцією. 

В обговоренні запропонованих методичних рекомендацій прийняли участь в.о. завідувачка кафедри Лариса Арсеньєва, викладачі Оксана Шульга, Оксана Мельник та інші, що надало можливість чітко сформулювати назви основних розділів та підрозділів пояснювальної записки та внесення коректив щодо посилань на нормативні документи.

Учасниками семінару було підтримано пропозицію директорки ННІХТ Оксани Кочубей-Литвиненко щодо зменшення у 2023 р. обсягу графічної частини кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня бакалавр за ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» у зв’язку зі значними технічними складнощами для виконання під час війни та прийнято рішення обмежити кількість графічного матеріалу до 3 аркушів форматом А1.

Кафедрою експертизи харчових продуктів рекомендовано до підписання «Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів ОС «бакалавр» за ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Захисти магістрантів засвідчили: управління якістю та безпечністю харчових продуктів – у надійних руках!

На кафедрі експертизи харчових продуктів завершилися захисти кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання.

Екзаменаційна комісія під керівництвом доктора технічних наук, старшого наукового співробітника, начальника науково-методичної лабораторії хроматографічних досліджень Укрметртестстандарт Левчук Ірини Володимирівни працювала у складі доцентів кафедри експертизи харчових продуктів Сидора Василя Михайловича, Усатюк Світлани Іванівни, Кійко Вікторії Вікторівни.

У представлених до захисту кваліфікаційних роботах здобувачі висвітлили результати досліджень щодо удосконалення існуючих на потужностях галузей харчової промисловості систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, обґрунтування запропонованих у роботі рішень для конкретного оператора ринку, розроблення систем управління безпечністю харчових продуктів за стандартами BRS IFS FSSC 22000 як для впровадженого оператором ринку асортименту продукції, так і для нових розроблених здобувачами рецептур.

Підтвердженням новизни запропонованих магістрантами у роботах рішень є апробація результатів досліджень: публікації у збірниках тез конференцій і наукових фахових виданнях та акти впровадження на конкретних потужностях. 

Здобувачі впевнено презентували результати роботи, на поставлені членами комісії запитання відповідали ґрунтовно. За результатами захистів здобувачам присвоєно освітній ступінь «Магістр» зі спеціальності «Харчові технології».

Голова екзаменаційної комісії відзначила практичну цінність представлених робіт, високий рівень підготовки здобувачів, особливо заочної форми навчання, які уже успішно працевлаштовані за фахом і тримають економічний фронт нашої країни.

Члени екзаменаційної комісії привітали магістрів з харчових технологій із успішним захистом, побажали професійної і особистої реалізації та кар’єрного зростання у нашій незалежній країні, а також висловили надію, що вони майбутньому можуть стати нашими потенційними стейкхолдерами і вживати заходи щодо поліпшення освітніх програм.

Тримаємо освітній фронт! Все буде Україна!


Опублікований: 01-03-2023

Успішно атестовані здобувачі-заочники бакалаврського рівня освітньої програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

На кафедрі експертизи харчових продуктів фінішували захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»  освітнього ступеню «бакалавр» заочної форми навчання.

Екзаменаційна комісія працювала у складі доцентів кафедри експертизи харчових продуктів: Сидора Василя Михайловича, Вашеки Оксани Миколаївни, Петруші Оксани Олександрівни, очолила роботу комісії гарантка освітньої програми, доцентка Усатюк Світлана Іванівна.

У представлених до захисту кваліфікаційних роботах здобувачі висвітлили результати досліджень щодо удосконалення існуючих на потужностях галузей харчової промисловості систем управління якістю та безпечністю впровадженого асортименту харчових продуктів відповідно до вимог стандарту ДСТУ ІSО 22000:2019, обґрунтування запропонованих у роботі рішень для конкретного оператора ринку. 

Здобувачі впевнено презентували результати кваліфікаційної роботи, надали відповіді на поставлені членами комісії запитання. 

Члени екзаменаційної комісії відзначили практичну цінність представлених робіт, достатній рівень підготовки здобувачів.

Гарантка і викладачі кафедри привітали здобувачів із успішним захистом, присвоєнням освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності «Харчові технології» та запросили продовжити навчання на другому магістерському рівні вищої освіти. 

Кафедра експертизи харчових продуктів завжди чекає своїх випускників у стінах рідної Альма-матер і бажає їм різнобічного розвитку у МИРНІЙ Україні.

Віримо в нашу ПЕРЕМОГУ! Слава ЗСУ! Слава Україні!


Опублікований: 01-03-2023

На допомогу майбутній вступній кампанії

Відповідальна по кафедрі експертизи харчових продуктів за профорієнтаційну роботу, професорка Оксана Шульга ознайомила учнів 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи №174 м. Києва з Національним університетом харчових технологій, зокрема з освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції». Завдяки професіоналізму заступниці директора школи з навчально-виховної роботи Анні Лебідь організація зустрічі відбулася швидко і якісно. Учням цікаво було дізнатися про історію НУХТ, дещо розібратися з окремими елементами упаковки харчових продуктів (НАССР, ISO 9001 тощо). Крім того, у спілкуванні показали себе відповідальними споживачами, адже обов’язково звертають увагу на термін придатності та склад харчового продукту, який купують. Теперішні умови в нашій країні звісно впливають на сприйняття знань та умови вступу до ЗВО. Саме тому абітурієнтам 2023 року можна лише побажати мужності, мудрості та успіхів щодо вибору майбутньої спеціальності, адже воєнний стан в країні дещо ускладнює їм проходження такого нелегкого, але важливого етапу в їх житті – вибір майбутньої спеціальності.


Опублікований: 17-02-2023

Цикл PDCA в дії…

Днями на кафедрі експертизи харчових продуктів відбулося розширене засідання робочих груп освітніх програм «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр») та «Lean-виробництво харчової продукції» (освітній ступінь «Магістр»)

Члени робочих груп обговорили результати аналізу освітніх програм після зустрічей зі стейкхолдерами, формування SWOT-аналізу програм, потенційні можливості для ліквідації слабких сторін та попередження впливу загроз

Активну участь у обговоренні взяли здобувачі освітніх програм, які долучились у якості членів робочих груп. Особливо здобувачів цікавили шляхи підвищення рівня знань з англійської мови у вивчені фахових аспектів за освітніми компонентами. Спільно прийнято рішення щодо розроблення чіткої карти викладання окремих питань фахових дисциплін англійською мовою. 

Робочою групою ще раз обговорювалися можливості неформальної освіти здобувачів і підвищення кваліфікації викладачів на освітніх порталах, за якими є можливість отримати безкоштовні пропозиції по використанню Udemy, Coursera та інших.

За результатами активного обговорення сформовані основні напрямки розвитку освітніх програм, запроваджених кафедрою, що є безпосередньою реалізацією циклу PDCA (моделі безперервного поліпшення процесів – плануй, роби, перевіряй, коригуй), який і забезпечує постійне поліпшення якості освітнього процесу в університеті та країні.


Опублікований: 15-02-2023

Майбутні експерти на онлайн-екскурсії у оператора ринку з виробництва хліба

Освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» передбачає вивчення комплексної дисципліни «Харчові технології». З метою кращого засвоєння отриманих теоретичних знань здобувачі групи ХЕ-2-12 разом зі своєю наставницею, професоркою кафедри експертизи харчових продуктів Оксаною Шульгою відвідали в онлайн форматі хлібопекарське виробництво. Онлайн формат дозволив ознайомитися як з безперервним виробництвом, так і періодичними способами виробництва; пшеничними та житньо-пшеничними сортами хлібобулочних виробів і здобою, а також заморожених напівфабрикатів. Завдяки якісній підготовці з дисципліни «Процеси та апарати харчових виробництв» здобувачам було зрозумілим вислів «конвекційна піч». Приємно було побачити серед працюючих на підприємстві студентку Волинського коледжу НУХТ. Здобувачі підтвердили, що навіть онлайн формат ознайомлення з технологічними процесами сприяє більш повному засвоєнню технології в цілому.


Опублікований: 14-02-2023

Постійне вдосконалення – принцип підходу при підготовці фахівців у НУХТ

На кафедрі експертизи харчових продуктів відбувся щорічний захід, присвячений перегляду освітніх програм підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

На розширеному засіданні робочих груп до перегляду були представлені: міждисциплінарна освітньо-наукова програма «Lean-виробництво харчової продукції» підготовки магістра за спеціальностями 181 «Харчові технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 133 «Галузеве машинобудування» (гарантка – доцентка Оксана Вашека); освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» підготовки бакалавра за спеціальністю 181 «Харчові технології» (гарантка – доцентка Світлана Усатюк) та освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» підготовки магістра за спеціальністю 181 «Харчові технології» (гарантка – професорка Лариса Арсеньєва).

До обговорення долучилися здобувачі денної та заочної форм навчання та зовнішні стейкхолдери: менеджер офісу із управління операційною ефективністю Агропромхолдингу «Астарта», випускник НУХТ Віталій Іванес, провідний аудитор Bureau Veritas Certification Ukraine Сергій Плічко, керівниця навчального центру «Дока», випускниця НУХТ Марина Крутінь, інженерка зі стандартизації та якості, керівниця групи безпечності ПП «Імперіал плюс», випускниця НУХТ Руслана Шиш.

Згідно зі сучасними законодавчими вимогами, гармонізованими з європейськими, перегляд освітніх програм дозволяє вдосконалити якість підготовки майбутніх фахівців і застосувати студоцентрований підхід у навчанні.

За результатами обговорення учасники заходу відзначили високий рівень організації навчального процесу, різноманітність дисциплін обов’язкового та вибіркового характеру, вивчення яких дозволяє сформувати усі необхідні професійні компетентності майбутніх спеціалісті у галузях Lean-виробництва й технологічної експертизи та безпеки харчової продукції.

Випускниками НУХТ, нині провідними спеціалістами підприємств зазначено високий рівень підготовки здобувачів, який дозволяє успішно реалізовувати діяльність у практичній сфері.

У рамках освітньо-наукової програми «Lean-виробництво харчової продукції» та омвітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» функціонують сертифікатні програми «Lean-виробництво харчової продукції» та «Впровадження систем управління безпечністю на підприємствах харчової промисловості». Слухачі цих програм відзначили вагомість отриманих актуальних практичних і теоретичних знань та навичок, що дозволяє підвищити рівень професійної компетентності.

Пропозиції щодо вдосконалення рівня підготовки бакалаврів і магістрів за відповідними освітніми програмами будуть враховані робочими групами та відображені в оновлених версіях програм.


Опублікований: 30-01-2023

Зустрічі магістрантів міждисциплінарної освітньої програми «Lean-виробництво харчової продукції» з фахівцями-практиками

Кроком до нового рівня професійної майстерності стала серія зустрічей здобувачів освіти міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Lean-виробництво харчової продукції» та учасників однойменної сертифікатної програми з представниками офісу з управління операційною ефективністю Агропромхолдингу «Астарта» – керівником офісу, членом Американської асоціації якості Євгеном Ковніром і менеджером офісу, випускником НУХТ Віталієм Іванесом.

Практичні кейси по застосуванню Lean-інструментів і методів статистичного аналізу збирання і оброблення даних із подальшим розробленням заходів операційного вдосконалення представив Євген Ковнір. Професійна діяльність кожного учасника та щоденна потреба у вирішенні питань підвищення ефективності технологічних процесів і рівня якості готової продукції визначила загальну атмосферу зустрічі та налагодження конструктивного професійного діалогу між її учасниками. Поміж низки питань щодо організації роботи обладнання та кращих практик компонування технологічних ліній виробництва, найбільш актуальними були питання щодо заходів зменшення рівня втрат і зниження браку. Фахівець акцентував важливість поєднання наукового та практичного підходів у вивченні проблем бізнес-процесів та їх покращенні.

Коротким узагальненням зустрічі з Віталієм Іванесом з питань лідерства може бути вислів Євгена Ковніра: «Аби запалювати інших – потрібно горіти самому». Віталій поділився власним практичним досвідом із реалізації принципу «Лідерство» і найбільш ефективними заходами щодо залучення та мотивації персоналу, формування цілісної команди, об’єднаної загальною ідеєю. Присутні на зустрічі активно обговорювали проблемні питання, пов’язані із залученістю керівництва компанії до змін, ділилися кращими ідеями мотивації працівників та їх зацікавленості у впровадженні принципів ощадливого виробництва.

Колектив кафедри експертизи харчових продуктів щиро вдячний професіоналам-практикам Агропромхолдингу «Астарта» Євгену Ковніру і Віталію Іванесу за співпрацю та активну участь у проведенні освітніх заходів, підвищенні рівня підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» за міждисциплінарною освітньо-науковою програмою «Lean-виробництво харчової продукції».


Опублікований: 16-01-2023

Зміни законодавства України щодо безпечності харчових продуктів

На кафедрі експертизи харчових продуктів відбувався перший в цьому календарному році методичний семінар, який був презентований професоркою кафедри експертизи харчових продуктів, академіком УАН Оксаною Шульгою. Актуальна тема семінару обумовлена постійними змінами законодавства України, які обумовлені виконанням вимог Угоди про асоціацію України та ЄС та воєнним станом. Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» за ОС «Бакалавр» та «Магістр» вимагає від викладачів постійно бути в курсі результатів роботи Верховної Ради України. Перша і, напевно, найважливіша місія ЗВО навчити кожного здобувача дотримуватися норм закону. Нині Україна активно прямує до ЄС і теперішній цивілізаційний розвиток людства зобов’язує кожного дотримуватися законів, альтернативний варіант це хаос і анархія. Харчові продукти це стратегічний напрям кожної країни, адже без повноцінного, збалансованого та безпечного харчування не можна забезпечити здоров'я та повноцінний розвиток нації. Саме тому гармонізація норм законодавства з правовою базою ЄС в сфері безпечності харчових продуктів відіграє важливу роль. Отже, за 2022 рік (найскладніший рік у сучасній історії України), були прийняті або зазнали змін такі документи: ЗУ «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами»; ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами»; ЗУ «Про географічні зазначення спиртних напоїв»; ЗУ «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»; ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері забезпечення дитячим харчуванням у відповідність з вимогами законодавства Європейського Союзу»; ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу»; ЗУ «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»; Наказ Мінагрополітики «Про затвердження вимог до ідентифікаційної позначки та порядку її нанесення»; Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 року № 118»; Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення заходів державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, державного ветеринарно-санітарного контролю і ввезення вантажів на митну територію України у період воєнного стану»; Наказ Мінекономіки України «Про затвердження форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, та інших форм розпорядчих документів». Крім того, нині на розгляді у законодавців знаходяться наступні документи, які стосуються напряму або опосередковано стосуються безпечності харчових продуктів: проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну медицину та благополуччя тварин» №8150 від 24.10.2022 р.; проєкт ЗУ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері обігу окремих видів харчових продуктів» №8114 від 06.10.2022 р.; проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення обігу окремих видів харчових продуктів» №8113 від 06.10.2022 р.; проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сферах забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини та благополуччя тварин, а також державного контролю у зазначених сферах» №8145 від 21.10.2022 р.; проєкт ЗУ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у сфері поводження з генетично модифікованими організмами» №5840 від 05.08.2021 р. З метою побудови демократичної правової держави законодавство України і надалі зазнаватиме змін, головна задача кожного громадянина відслідковувати та дотримуватися цих змін в кожній сфері свого життя.


Опублікований: 12-01-2023

Професійне дозвілля онлайн

Теперішня ситуація в Україні, на жаль, не сприяє реалізації обов’язків наставникам академічних груп, проте на допомогу приходять сучасні технології, які дозволяють мандрувати онлайн. Здобувачі осітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» ХЕ-2-12 разом з наставницею професоркою кафедри експертизи харчових продуктів Оксаною Шульгою відвідали провідне підприємство молочної галузі Данон Україна. Danone – одне з найбільших компаній-виробників молочних та інших харчових продуктів. Даний оператор ринку випускає всім відомі торгові бренди: «Активіа», «Актимель», «Живінка», «Простоквашино», «Простоквашино» для малюків, «Ростишка», «Актуаль», «Даніссімо», «Смішарики». Бізнес дитячого харчування представлений в Україні брендами Nutrilon, Milupa та «Малюк». Здобувачам цікаво було побачити реалізацію технологічного процесу в промислових умовах. Онлайн формат дозволяє по ходу екскурсії перевірити набуті знання з таких дисциплін як «Процеси та апарати харчових виробництв» та «Комплексна дисципліна. Харчові технології». Студентам цікаво було дізнатися, що назва компанію отримала за ім’ям сина засновника якого звали Даніель, а в родині мав призвістко Данон. Не зважаючи на те, що онлайн формат екскурсій нині є єдиним можливим для реалізації, здобувачам був сприйнятий позитивно, тому для підвищення їх професійного рівня узгодили продовжувати подібне знайомство з провідними підприємствами харчової промисловості України.


Опублікований: 23-12-2022

Розширюємо професійні зв'язки та вдосконалюємо викладацьку майстерність

Про особливості призначення судової товарознавчої експертизи говорили на науковому семінарі, організованому кафедрою експертизи харчових продуктів. Доповідачем була Ольга Холодова, к.т.н., доцент, старший науковий співробітник лабораторії економічних та товарознавчих досліджень Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. 

Ольга Юріївна розповіла про механізм призначення судових експертиз харчових продуктів, висвітлила наявність колізійних норм та внутрішніх протиріч процесуальних законів та Закону України «Про судову експертизу», підстави та порядок залучення експерта та проведення експертного дослідження. На семінарі окремо було приділено увагу переліку науково-технічної та довідкової літератури, що використовується при проведенні товарознавчої експертизи харчових продуктів та матеріалам, які необхідні для проведення товарознавчих експертиз. 

В частині обговорення питань доповідач надала ґрунтовні відповіді та пояснення, а також відмітила, що без знань у сфері харчових технологій та технологічної експертизи неможливо провести товарознавчу експертизу. Це ще раз доводить важливість та актуальність напряму, за яким навчаються здобувачі освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Такі зустрічі сприяють професійному розвитку викладачів та їх викладацької майстерності.  

Колектив кафедри експертизи харчових продуктів щиро вдячний Ользі Холодовій за висвітлення практичного досвіду проведення товарознавчої експертизи харчових продуктів.


Опублікований: 21-12-2022

Опанування кращих практик операційного вдосконалення технологічних процесів харчових виробництв із застосуванням принципів Lean

На кафедрі експертизи харчових продуктів продовжується інтенсив із обміну досвідом та опанування кращих практик операційного вдосконалення технологічних процесів харчових виробництв із застосуванням принципів Lean. Нині, під керівництвом провідного менеджера «Лін інституту України» Дмитрієва Андрія, пройдено новий етап із вивчення та застосування ключових інструментів системи операційного вдосконалення – складання карт процесів, картування потоку отримання цінності та виявлення вузьких місць, пошук корінних причин появи втрат. Під час зустрічі виробничники, практики, наукова спільнота та прогресивне студентство обмінювалось інноваціями в сфері операційного вдосконалення та антикризового управління, власним успішним досвідом.

Тривалі партнерські відносини із фахівцями профільної міжнародної організації «Лін інститут України», їх систематична залученість до освітнього процесу як консультантів та рецензентів при перегляді освітніх програм, лекторів «гостьових» лекцій – сприяє покращенню підготовки фахівців із цілісними професійно-орієнтованими знаннями щодо оптимізації та операційного вдосконалення процесів виробництва харчової продукції, пропагує активне застосування кращих світових підходів управління бізнес-процесами, адаптує здобувачів освіти відповідно до вимог сьогодення та розвитку їх необхідних комунікативних навиків для успішної професійної діяльності. 

Колектив кафедри щиро дякує представникам «Лін інституту України» та провідному фахівцю із операційного вдосконалення технологічних процесів Дмитрієву Андрію за високу професійну підтримку та активну співпрацю. 


Опублікований: 02-12-2022

Профорієнтаційна робота під час війни

Відповідальна по кафедрі експертизи харчових продуктів за профорієнтаційну роботу, професорка Оксана Шульга ознайомила майбутніх випускників ліцею №142 та середньої загальноосвітньої школи №74 м. Києва з освітньо-професійною програмою «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції». Зустрічі відбулися у різних форматах: з ліцеєм – онлайн, зі школою – офлайн. Висловлюємо вдячність заступниці директора ліцею №142 з науково-методичної роботи Вікторії Підгерській та заступниці директора середньої загальноосвітньої школи №74 Юлії Смертко за дуже оперативну організацію зустрічі з учнями 11-х класів. Відчувається вболівання педагогів на майбутнє своїх випускників, адже лише після особистого знайомства з ЗВО можна зробити правильний вибір. Під час зустрічі з майбутніми випускниками середньої загальноосвітньої школи №74 вдалося школярів ознайомити з елементами навчання в НУХТ, адже школяри самостійно визначили вологість меду рефрактометричним методом. Спілкування з майбутніми абітурієнтами показало, що на їх майбутній вибір впливає багато факторів – це і здійснення дитячої мрії щодо професії, відгуки випускників ЗВО, зовнішня привабливість та матеріально-технічне оснащення ЗВО, доступність фото та відео про навчання здобувачів вищої освіти в соціальних мережах, працевлаштування випускників ЗВО тощо. Теперішнім абітурієнтам можна лише побажати мужності, мудрості та успіхів щодо вибору майбутньої спеціальності, адже воєнний стан в країні дещо ускладнює їм проходження такого нелегкого, але важливого етапу в їх житті – вибір майбутньої спеціальності. 


Опублікований: 30-11-2022

Дозвілля під час воєнного стану

Нині Україна переживає найскладніший період в своїй новітній історії. Дякуючи ЗСУ ми маємо можливість продовжувати навчально-виховний в ЗВО України. Зосереджувати свою увагу лише на новинах з фронту психологи не рекомендують, потрібні періоди відпочинку. Саме прогулянки, відвідування музеїв, театрів сприяють відпочинку нервової системи. Умови воєнного стану та онлайн навчання не сприяють особистому відвідуванню зазначених закладів. Крім того, частина здобувачів вищої освіти перебувають за кордоном. Розвиток онлайн технологій дозволяють нині перебуваючи у безпечному місці відвідати багато цікавих місць світу. 

Знайомство з таким форматом екскурсій група ХЕ-2-12 разом з наставницею академічної групи, професоркою кафедри експертизи харчових продуктів Оксаною Шульгою розпочали з «Музеїв просто неба». У таких музеях можна познайомитися з народною архітектурою та побутом, а також дізнатися про історію та особливості різних регіонів. Для прогулянок-онлайн доступні 7 локацій, розташованих просто неба:

Представлені локації показують автентичність нашої нації, розвиток побуту впродовж історії нашої країни, етапи відстоювання незалежності, крім того, показують глибину історії України. Cлава Україні! Героям Слава!


Опублікований: 23-11-2022

Практичний досвід використання інструментів Lean

17 листопада 2022 року відбулася зустріч здобувачів міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Lean-виробництво харчової продукції» та учасників однойменної сертифікатної програми, що нині проводиться в університеті, з керівницею технології та виробництва підприємства Polven Foods OÜ (Estonia) Ксенією Науменко. Загальний інтерес і зацікавленість аудиторії у зустрічі продиктована надзвичайною актуальністю питань операційного вдосконалення виробничого середовища та пошуку шляхів оптимізації технологічних процесів.

Освітній онлайн-захід від експертки був орієнтований на кейси практичного досвіду зі впровадження заходів системи 6S у виробничому середовищі харчового підприємства, найкращих результативних практик із залучення персоналу до заходів оптимізації та покращення технологічних процесів, пошуку першопричин виникнення проблем і найбільш ефективних рішень їх усунення.

Колектив кафедри щиро дякує Ксенії Науменко за активну співпрацю та постійну залученість до підвищення ефективності підготовки здобувачів освітнього рівня «магістр» за міждисциплінарною освітньо-науковою програмою «Lean-виробництво харчової продукції»


Опублікований: 18-11-2022

Стартувало навчання на сертифікатних програмах кафедри експертизи харчових продуктів

У листопаді 2022 року викладачами кафедри експертизи харчових продуктів продовжена вже стала практика проведення сертифікатних освітніх професійних програм.

Зокрема розпочалися заняття за традиційною, знаною поміж студентства та виробничників програмою «Впровадження систем управління безпечністю на підприємствах харчової промисловості». Програма орієнтована на вивчення законодавчих вимог впровадження принципів НАССР на підприємствах харчової промисловості, аналізу ризиків і послідовності впровадження системи управління безпечністю на виробничих потужностях операторів ринку, організації простежуваності, поводження із відходами та аудит системи, запровадження заходів протидії харчовому шахрайству та біотероризму, вимог міжнародних стандартів FSSC 22000, IFS Food, BRCGS Food.

Новаторським трендом у всіх сферах діяльності прогресивного суспільства є використання як окремих елементів антикризового менеджменту, так і системи операційного вдосконалення загалом. Результатом запровадження заходів Lean-виробництва у бізнес-процесах є скорочення непотрібних витрат і втрат, швидке досягнення відчутного позитивного економічного ефекту та високого рівня конкурентоспроможності підприємства, формування прихильності до продукції та впізнаваності бренду з еталонними характеристиками якості. Розробленню заходів операційного вдосконалення та безпосередньо практичні кейси з пошуку та уникнення втрат представлені у вперше започаткованій на кафедрі сертифікатній програмі «Lean-виробництво харчової продукції».

Висока зацікавленість учасників обумовлена не лише актуальними питаннями сьогодення, а і специфікою організації програм – налагодження конструктивного діалогу між прогресивним студентством, провідними викладачами університету, потужними практиками бізнесу та галузевих організацій, висококваліфікованими фахівцями у сфері систем управління та Lean-виробництва. Проведення зустрічей у межах програм є новим етапом обміну досвідом до розвитку та актуалізації отриманих знань і навичок усіх учасників.


Опублікований: 11-11-2022

Практичний досвід впровадження вимог ISO 9001:2015 на підприємствах харчової промисловості

2 листопада 2022 року в межах дисциплін «Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів. Модуль 3. Системи менеджменту якості харчової продукції», «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів» та «Методи оцінки відповідності вимогам клієнтів» відбулася гостьова лекція тренера-консультанта ТОВ «ІСО БІЗНЕС-СТУДІЯ», висококваліфікованого фахівця з ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, ISO 9001, аудитора СМЯБХП міжнародного органу сертифікації DQS GmbH Світлани Березової на тему «Визначення контексту організації при впровадженні системи менеджменту якості на підприємствах харчової промисловості» для здобувачів освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» освітніх ступенів «магістр» і «бакалавр» та міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Lean-виробництво харчової продукції» освітнього ступеню «магістр». 

Лекцію було присвячено практичному застосуванню вимог стандарту ISO 9001:2015, зокрема визначенню контексту організації та зацікавлених сторін. Враховуючи те, що на практиці багато організацій відчувають труднощі з реалізацією цієї вимоги стандарту, для майбутніх фахівців є надважливим набути розуміння та навичок у цьому питанні. Особливу увагу Світлана Семенівна приділила змісту поняття «контекст організації» та алгоритму його визначення, спираючись на оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Окреме питання було присвячено інструментам аналізу зацікавлених сторін, їх потреб та очікувань. 

Матеріали, представлені в лекції, ґрунтувалися на багатому практичному досвіді Світлани Семенівни, були насичені цікавими практичними прикладами.

Колектив кафедри експертизи харчових продуктів щиро вдячний Світлані Березовій за поглиблення навиків практичного впровадження вимог стандарту ISO 9001:2015 на підприємствах харчової промисловості.


Опублікований: 02-11-2022

Майбутні фахівці з експертизи харчових продуктів – активні учасники диктанту національної єдності 2022!

Сьогодні, 9 листопада, у День української писемності та мови відбувся традиційний диктант національної єдності.

Диктант мав назву “Твій дім”, його авторка – українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, читала текст народна артистка, Герой України Ада Роговцева. Цей диктант пройшов у знак єдності нашого незламного народу, його писали не тільки українці, а й люди з інших країн, які вивчають українську мову. Деякі українці приймали участь, перебуваючи на фронті та в укриттях. Текст диктанту розчулив людей, особливо тих, хто через війну покинув або втратив свій рідний дім.

Приєднались до написання диктанту і здобувачі групи ХЕ-1-10 освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», а саме Мереуца Варвара, Воробйова Анастасія, Єрмаков Ярослав, Юрківська Владислава, Стельмах Анна та Мозгова Вікторія разом із куратором, викладачкою кафедри Експертизи харчових продуктів Золотоверх Катериною Володимирівною. Диктант для них став не тільки нагодою перевірити свої знання з рідної мови, а й акцією згуртованості із усім українським народом, який у ці важки часи показує неймовірну стійкість, мужність та героїзм. Здобувачі нашого університету – майбутні експерти-технологи сумлінно поставилися до диктанту, показуючи високий рівень володіння українською мовою та національної свідомості.

Пишаємося нашими студентами та із впевненістю стверджуємо, що майбутнє харчової галузі України у надійних руках! Все буде Україна!


Опублікований: 10-11-2022

Гостьова лекція для третьокурсників кафедри експертизи харчових продуктів

27 жовтня 2022 року на кафедрі експертизи харчових продуктів відбулася гостьова лекція «Інгредієнти, що поліпшують зовнішній вигляд харчових продуктів» для здобувачів третього курсу освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» з дисципліни «Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів. Модуль 2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв».

Лекторка, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри харчової хімії та експертизи Одеського національного технологічного університету Олена Антіпіна познайомила здобувачів із харчовими добавками, які поліпшують зовнішній вигляд харчових продуктів: барвниками, відбілювачами та стабілізаторами забарвлення.        

Фахівчиня детально зупинилася на продуктах, в які не можна додавати харчові барвники, розглянула Е-кодифікацію природних і штучних барвників. Охарактеризувала групи природних барвникових речовин: флавоноїдів, каротиноїдів тахлорофілів, навела фактори, які впливають на характер забарвлення природних барвників.

Здобувачам освіти була представлена класифікація синтетичних барвників за хімічною структурою. Також викладачка зупинилася на окремих представниках синтетичних барвників, наголосила на токсичній дії на організм людини у разі перевищення максимально допустимої дози їх використання у харчових продуктах. Розглянула кольорокорегуючі інгредієнти: фіксатори та стабілізатори кольору, а також відбілюючі речовини.

Не зважаючи на умови сьогодення, лекція відбулася, здобувачі та присутні колеги з кафедри подякували лекторці за цікаву актуальну інформацію.


Опублікований: 27-10-2022

Із освітньо-професійною програмою, за якою будуть навчатися, познайомилися першокурсники кафедри експертизи харчових продуктів

5 жовтня 2022 року відбулася зустріч гарантки освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, доцентки Світлани Усатюк і членів робочої групи, доценток Оксани Петруші та Оксани Мельник зі здобувачами першого курсу для ознайомлення їх із освітньо-професійною програмою, за якою вони будуть навчатися протягом наступних чотирьох років.

Гарантка розповіла про обов’язкові компоненти освітньої програми, про дисципліни вільного вибору. Показала, де на сайті університету можна знайти всю необхідну інформацію щодо освітньо-професійної програми, каталогу дисциплін вільного вибору.

Світлана Усатюк детально зупинилася на дотриманні Кодексу академічної етики НУХТ в освітньому процесі, навела нормативно-правові документи щодо академічної етики.

Викладачки вичерпно відповіли на всі питання, що виникали у здобувачів та побажали їм легкого навчання. 


Опублікований: 06-10-2022 

Гостьова лекція від стейкхолдера для здобувачів ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Підготовка здобувачів ОПП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» до самостійної професіональної діяльності на підприємствах харчової промисловості та в інших організаціях, спрямованої на забезпечення якості та безпечності харчової продукції відповідно до вимог законодавчих актів України, національних й міжнародних стандартів та чинних нормативно-технічних документів, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва передбачає вивчення дисципліни «Основи управління якістю та безпечністю харчової продукції. Моль 1 Законодавство в харчовій промисловості».

Важливим аспектом підготовки висококваліфікованих фахівців є залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків та експертів галузі.

В рамках вивчення даної дисципліни для здобувачів ОС «бакалавр» 29.09.2022 року провідним інженером науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів Управління національної та міжнародної стандартизації Національного органу стандартизації Світланою Кохан було проведено гостьову лекцію на тему «Стандартизація та її роль в усуненні технічних бар‘єрів у торгівлі».  

На лекції студенти були ознайомлені з історією стандартів, етапами трансформації національної стандартизації, сучасним законодавством України у сфері стандартизації та його вимогами. Значна увага на лекції була приділена реформуванню системи технічного регулювання та її стратегічному розвитку.

Окремим питання в лекції розглядалася діяльність Національного органу стандартизації ДП «УкрНДНЦ», його повноважень та організації міжнародної співпраці. Також лекторкою була приділена увага діяльності технічних комітетів України та їх ролі у сфері стандартизації. Увага Кохан С.В. була зупинена і на підвищені рівня адаптації національних стандартів з міжнародними та європейськими, функціонуванні національного фонду НД.

Загалом представлений матеріал був насиченим, змістовним та інформативним й дозволив здобувачам розширити об’єм знань з даної дисципліни. 

Колектив кафедри експертизи харчових продуктів щиро вдячний Світлані Кохан за поглиблення знань здобувачів у сфері національної стандартизації та діяльності Національного органу стандартизації. 


Опублікований: 29-09-2022 

Гостьова лекція від знаного практика з впровадження Lean-методології на провідних вітчизняних підприємствах

31 січня 2022 року на кафедрі експертизи харчових продуктів відбулась гостьова лекція від знаного практика з впровадження Lean-методології на провідних вітчизняних підприємствах, викладача тренінгів, Lean менеджера Lean Institute Ukraine, Дмитрієва Андрія. До участі у зустрічі були запрошені здобувачі міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Lean-виробництво харчової продукції» освітнього ступеню «магістр» та освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» освітніх ступенів «магістр» і «бакалавр». Проте надзвичайно актуальні та особливо важливі питання із практичного застосування інструментів ощадливого виробництва у діяльності компанії, кейси з пошуку першопричин виникнення проблем і кращі практики їх усунення зібрали широку аудиторію із прогресивного студентства, здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії», провідних викладачів університету та гарантів багатьох освітніх програм НУХТ. Загалом кількість учасників зустрічі склала понад 30 осіб. 

Тема лекції була присвячена використанню інструментів ощадливого виробництва у заготівельному цеху мережі швидкого харчування. Заняття відбувалося в режимі онлайн-конференції.

Під час зустрічі Дмитрієв Андрій ознайомив присутніх із загальними підходами Lean-менеджменту, досвідом впровадження заходів ощадливого виробництва вітчизняними та міжнародними компаніями, акцентував увагу на визначальній ролі Lean у формуванні авторитету компанії із еталонними показниками якості, набутті їх конкурентних переваг як на вітчизняному так і на міжнародному на ринках, досягненні економічної стабільності. 

Особливим для аудиторії став практичний кейс з аналізу потоку цінностей на прикладі відвідування закладу харчування. Вражаючим був результат – лише 28 % від загального часу перебування в буфеті формує цінність для відвідувачів! 

Представлені матеріали та використані, під час зустрічі, практики навчання сприяли активному обговоренню представлених матеріалів. Андрій Дмитрієв надав аргументовані та переконливі відповіді на запитання аудиторії. 

Набутий практичний досвід буде використано викладачами кафедри експертизи харчових продуктів у навчальному процесі та при проведенні наукових досліджень. 

Колектив кафедри експертизи харчових продуктів щиро вдячний Дмитрієву Андрію за поглиблення навиків практичного використання інструментів ощадливого виробництва у системі Lean-виробництва харчової продукції.


Опублікований: 31-01-2022