Наукові напрями

Наукові напрями викладачів кафедри

Проф.  Арсеньєва Лариса Юріївна

 

Проф. Шульга Оксана Сергіївна


Доц. Попова Наталія Вікторівна


Доц. Сидор Василь Михайлович


Доц. Усатюк Світлана Іванівна


Доц. Вашека Оксана Миколаївна


Доц. Петруша Оксана Олександрівна


Доц. Кійко Вікторія Вікторівна


Доц. Мельник Оксана Петрівна


Доц. Чорна Анастасія Іванівна


Доц. Янчик Марія Володимирівна


Доц. Калініченко Ася Олександрівна


Доц. Пащенко Богдан Сергійович


Ас. Золотоверх Катерина Володимирівна

Держбюджетні науково-дослідної роботи викладачів кафедри

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями згідно з держбюджетними темами


1. «Науково-практичні основи застосування інструментів систем управління для підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0123U105062, термін виконання 2023 – 2028рр.

Науковий керівник – канд.т.н., доц. Вашека О.М., виконавці: доц. Петруша О.О., доц. Усатюк С.І., доц. Пащенко Б.С.


2. «Розроблення критеріїв ідентифікації та методів виявлення фальсифікації харчових прдуктів».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0119U001879, термін виконання 2019 – 2024 рр.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Усатюк С.І., відповідальний виконавець - к.т.н., доц. Кійко В.В., виконавці – професор кафедри Арсеньєва Л.Ю., доценти кафедри к.т.н. Попова Н.В., к.т.н. Сидор В.М., к.т.н. Петруша О.О., к.т.н. Вашека О.М., к.т.н. Янчик М.В., к.х.н. Калініченко А.О., к.т.н. Пащенко Б.С., асистенти Золотоверх К.В., Логінова А.О.


3. «Наукове обґрунтування використання біодеградованих їстівних плівок та покриттів для хлібобулочних і кондитерських виробів».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0917U006123, термін виконання 2017 – 2020 рр.

Науковий керівник – к.т.н., доц. Шульга О.С., відповідальний виконавець - к.т.н., ас. Чорна А.І., виконавці – к.т.н., доц. Шульга О.С., к.т.н., ас. Чорна А.І.


4. «Проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації харчових продуктів з використанням сенсорних аналізаторів».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0113U001430., термін виконання 2013 – 2018 рр.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Арсеньєва Л.Ю., виконавці – доценти кафедри к.т.н. Науменко К.А., к.т.н. Петруша О.О., аспіранти Калініченко А.О., Мельниченко В.М.


5. «Формування і контроль якості і безпечності інноваційних харчових продуктів».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0113U001429, термін виконання 2013 – 2018 рр.

Науковий керівник – завідувач кафедри, к.т.н., доц. Усатюк С.І., виконавці – проф., д.т.н. Арсеньєва Л.Ю., доценти: к.т.н. Сидор В.М., к.т.н. Попова Н.В., к.т.н. Шаповалова Н.П., к.т.н. Аннєнкова Н.Б., к.х.н. Іванова В.Д., к.т.н. Кійко В.В., к.т.н. Вашека О.М., асистенти: к.т.н. Карпутіна Д.Д., Адаменко О.В., Луговська О.А., Золотоверх К.В., аспіранти: Янчик М.В., Савчук Ю.Ю.


6. «Формування бар'єрних властивостей і споживна оцінка полімерних пакувальних матеріалів для харчових продуктів».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0114U003516, термін виконання 2014 – 2017рр.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Арсеньєва Л.Ю. , виконавці: доц. Шульга О.С., асист. Чорна А.І.

 

Участь викладачів кафедри в науково-дослідної роботи інших кафедр

1. «Наукові та практичні аспекти забезпечення якості  віброекстракційних процесів та систем в харчовій промисловості».

Номер реєстрації теми в УкрНТІ 0117U003474, термін виконання 2017 – 2022рр.

Науковий керівник – д.т.н., проф. Зав'ялов В.Л. , виконавці: доц. Попова Н.В.